Hunden hälsa


Näsa pad cancer (skivepitelcancer) hos hundar

Skivepitelcancer av nasal Planum hos hundar

Epitelet är den cellulära täckningen av alla inre och yttre ytor av kroppen, skydda organen, inre kaviteter och yttre ytor av kroppen i ett kontinuerligt skikt av flera skikt bestående vävnad. Skivepitelet är en typ av epitel som består av det yttre skiktet av platta, skala-liknande celler, som kallas skivepitelcancer celler.

I detta fall, skivepitelcancer i näsans Planum uppkommer från vävnaden i näsan dynan, eller i slemhinnor i näsan. En skivepitelcancer är en elakartad tumör i skvamösa epitelceller, men i fallet, risken för maligna metastaser är relativt låg. Det är ofta mer invasiv att metastatiska. Exponering för inhalerade kemikalier ökar risken för nasala tumörer, inklusive inomhus användning av kol, cigaretter, och luftrenare.

Denna tumör är sällsynt hos hundar jämfört med katter. Det tycks inte finnas någon särskild ras, kön eller ålder som är mer mottagliga, men man misstänker att hundar med större näsgångarna kan löpa högre risk, och hundar med ljus pigmenterade näsor är i riskzonen. Mycket tid spenderas i solen kan också öka risken.

Symtom och typer

Denna tumör framsteg långsamt, ofta börjar som en ytlig skorpa och skorv
Minskad luft genom näsan (dvs, mer munandning)
Nysningar och bakåt nysningar (dvs, plötslig, ofrivilliga inåt andetag)
Näsblödningar (näsblod)
Rinnande
Svullna berörda området, inklusive svullnad av ögat, synförlust
Missbildning i ansiktet
Överdriven tårar från ögonen (epifora)
Neurologiska tecken (från tryck på hjärnan) - Beslag, desorientering, beteendeförändringar

Orsaker

Exponering för stark solljus
Avsaknad av skyddande pigment
Exponering för giftiga inhalationsmedel

Diagnos

Du måste ge din veterinär en grundlig medicinsk historia av din hunds hälsa och symtomdebut. Din veterinär kommer att utföra en fysisk undersökning med full laboratorietester, inklusive fullständiga blodprover, biokemiska profiler, och urinanalys. Resultaten av dessa tester är vanligtvis normalt hos drabbade patienter. Medan metastaser ses sällan i lungorna, din veterinär kan ta bröstkorg röntgen för att utvärdera om metastaser i lungorna. Övriga villkor läkaren kommer att leta efter är dentala sjukdomar, aspergillos, bakteriell rinit, främmande föremål (såsom en växt awn), och parasiter (såsom kvalster).

För en lämplig diagnos göras, din veterinär kommer att behöva ta vävnad och vätska prover från det drabbade området. Din veterinär kommer också att ta prover från lymfkörtlarna för att upptäcka om metastaser sker. Magnetisk resonanstomografi (MRT) och datortomografi (CT) skanningar kan ge mer information om omfattningen av tumören, liksom att hjälpa till i kirurgisk resektion av tumören.

Behandling

Det finns olika kirurgiska metoder finns tillgängliga och urval kommer att baseras på lokaliseringen och omfattningen av problemet. Kirurgi ska genomföras för att avlägsna den drabbade vävnaden tillsammans med vissa marginaler i den normala vävnaden, att vara säker på att alla av den drabbade vävnaden har avlägsnats. Om tumören är invasiv karaktär, en djupare kirurgisk resektion kommer att krävas, följt av strålbehandling. Cytostatika kan också rådas hos dessa patienter, även om det ännu inte har lösts på ett tillfredsställande utvärderats för denna typ av cancer. Din veterinär kommer att samråda en veterinär onkolog för den bästa behandlingen plan för din hund.

Förebyggande

Om din hund är en ökad risk för att förvärva denna sjukdom, Du kan vidta förebyggande åtgärder genom att begränsa solexponering, särskilt från 10:00 am till 2:00 pm. Solskyddsmedel har inte befunnits vara effektiva för förhindrande av denna tumör.