Hunden hälsa


Synnerven svullnad hos hundar

Optikusneurit hos hundar

Optikusneurit avser ett tillstånd i vilket den ena eller båda av de optiska nerverna är svullna, resulterar i försämrad synfunktion. Synnerven, ibland kallad kranialnerven, är en nerv i ögat som tar visuell information och sänder den till hjärnan. Optikusneurit påverkar de oftalmiska och nervsystemet i kroppen.

Den primära formen av optisk neurit är ovanligt och drabbar oftast bara hundar yngre än tre år. Den sekundära formen av optisk neurit, dock, där sjukdomen är sekundär till en annan sjukdom, såsom centrala nervsystemet (CNS) dysfunktion, är vanligare.

Optikusneurit kan drabba både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter besök denna sida på PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Optikusneurit kan vara en primär sjukdom eller sekundär sjukdom, vilket betyder att det sker på grund av närvaron av en annan sjukdom i kroppen, såsom en central nervsystemet (CNS) dysfunktion. Optikusneurit är sekundär till systematiska CNS-sjukdom eftersom synnerven kommunicerar med de yttersta skikten av hjärnan (subaraknoidalrummet).

Symtom av optisk neurit inkluderar akut (plötslig) uppkomsten av blindhet och partiella brister i synen. En fysisk undersökning kan avslöja blindhet eller nedsatt syn på ett eller båda ögonen, fasta och vidgade pupiller, och en minskad ljus reflex elever. En undersökning av den främre ytan av ögat hålrummet kan avslöja en svälld optisk skiva, eller en samlingspunkt blödning.

Orsaker

Som tidigare nämnts, primära optikusneurit är mycket sällsynt, medan sekundär optisk neurit är vanligare. Orsaker till sekundära optiska neurit varierar kraftigt. Möjliga orsaker neoplasm, vilket är en onormal celltillväxt, såsom en tumör; systemiska mykoser (en svampinfektion); en parasitisk sjukdom som kallas toxoplasmos; eller blyförgiftning.

I vissa fall, sjukdomen anses idiopatisk, vilket innebär att det verkar uppstå spontant ur en obskyr orsak och ingen särskild ursprung kan identifieras.

Diagnos

Den diagnostiska proceduren i fall av misstänkt optisk neurit har i allmänhet en analys av cerebrospinalvätska (den klara skyddande vätskan i kraniet, i vilken hjärnan flyter), och elektroretinogram för att undersöka hur kapaciteten i ögats näthinna.

Ytterligare diagnostiska metoder kan innehålla en datortomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRT) skanna, urinanalys, och fullständiga kemiska blod profilen för närvaron av svampar, virus, eller protozoer som kan orsaka en infektion. kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha föregått detta villkor för att ytterligare hjälpa din veterinär att göra en diagnos.

Behandling

Behandling för optisk neurit är direkt beroende på den bakomliggande sjukdomen som ledde till villkoret. Vissa förfaranden och mediciner kan ges om den primära sjukdomen kan identifieras. Om ingen specifik orsak kan identifieras, vissa mediciner kan fortfarande förskrivas av din veterinär för att lindra symtomen.

Den slutliga prognosen för hundar med optisk neurit är ytterst beroende på den underliggande orsaken till sjukdomen.