Hunden hälsa


Parasit läkemedel (Ivermektin) förgiftning hos hundar

Ivermektintoxicitet hos hundar

Denna toxisk reaktion sker speciellt i hundar som är genetiskt överkänsliga mot ivermektin, en anti-parasit läkemedel används mest för hjärtmaskförebyggande, eller för att behandla öron och hår kvalster, vilket kan leda till mange. Ivermektin förhindrar eller dödar parasiter genom att orsaka neurologiska skador parasiten, resulterar i förlamning och död för parasiten. Men hundar genetiskt känsliga för läkemedlet har en anomali som tillåter ivermektin att passera hundens blod-hjärnbarriären och in i dess centrala nervsystemet, som kan vara dödligt för djuret.

Medan känsligheten för denna typ av medicinering är inte alltid garanteras, följande raser är mest sannolikt kommer att påverkas:

Old English Sheepdog
English Sheepdog
Shetland Sheepdog (Sheltie)
Australian Shepherd
Schäfer
Långhåriga Whippet
Silken Windhound
Skye Terrier
Collie

Det syns också i blandade hundar, äldre hundar som har upplevt ett slag mot huvudet, valpar, och hundar som har överdoserat på liknande typer av läkemedel. Behandla hundar som är känsliga för ivermectin toxicitet med parasitisk medicinering bör endast ske under en veterinär tillsyn och med stor försiktighet.

Symtom

Symptom för hunden kan vara akut eller mild. Akuta tecken kommer att framgå inom 4 till 12 timmar läkemedel administration. I lindriga fall, symptom uppstår mellan 48 till 96 timmar efter din hund har behandlats. Sådana symtom:

Letargi
Depression
Dregling
Kräkningar
Utvidgning av eleven
Aptitlöshet (anorexi)
Svårigheter att kontrollera frivillig rörelse
Desorientering
Darrningar / kramper
Oförmåga att stå
Blindhet
Långsamma hjärtslag
Andnöd
Koma

Behandling

Tyvärr, ivermektintoxicitet kan inte vändas. Därför, Det är bäst att göra ditt husdjur bekväm och behandla symptomen till bästa förmåga. Om exponeringen har skett inom de senaste 4-6 timmar, framkalla kräkning och / eller administrera aktivt kol för att minimera absorptionen. Vara på jakt efter tecken på sekundära komplikationer.

Några eller alla av följande åtgärder kan också rekommenderas av din veterinär:

Intravenös vätskebehandling
Att hålla elektrolyter i balans
Intravenös näringstillskott
Vänd hunden över ofta
Lämplig sängkläder
Sjukgymnastik
Okulära smörjmedel
Ventilator vid andnöd
Värm support om kroppstemperatur är låg
Fläktar om kroppstemperatur är hög
Om din hund inte kan stå upp, urinkatetrar kan behövas
Medicinering för kramper vid behov

Mycket kommer att bero på svårighetsgraden av hundens reaktion, tillsammans med sin ursprungliga allmänna hälsa. Det kan ta flera veckor dedikerat vården innan hunden är helt återhämtar.

Förebyggande

Det är ett test tillgängligt att kontrollera känslighet för ivermektin. Om din hund är en av de raser som är utsatt för ivermektintoxicitet, kan du överväga att testa för det. Om du bestämmer dig för att inte ha testning gjort, vara försiktig med att använda ivermektin för att förhindra hjärtmask eller för behandling av kvalster.