Hunden hälsa


Parasitinfektion (Microsporidiosis encephalitozoonosis) hos hundar

Encephalitozoonosis (microsporidiosis) hos hundar

Encephalitozoon cuniculi (Den. cuniculi) är en protozoal parasitinfektion hos hundar som sprider och skapar skador på lungorna, hjärta, njurar, och hjärna, signifikant åstadkomma deras förmåga att fungera normalt. Denna sjukdom är också brukar kallas microsporidiosis, som E. cuniculi är en parasit som tillhör arter av microsporidia.

Det är en relativt sällsynt infektion hos hundar, och är mer känd för dess effekter på kanin populationer. Microsporidial infektion verkar förvärvas av oronasala (mun och näsa) rutt, När ett djur slickar / sniffar Spore-infekterade urin annat djur. Av denna anledning, djur som kenneled löper större risk för det. Men, eftersom microsporidia kan överleva under längre perioder i miljön, Det är rimligt att anta att nästan alla hundar som går utomhus är mottaglig för infektion.

Behandlingen är experimentell, med stödjande terapi är den mest dominerande behandlingen. I de flesta fall infekterade hundar kommer att återhämta sig helt utan medicinsk behandling, men det är ofta dödlig när förvärvas av valpar (oftast samtidigt utvecklas i livmodern, eller vid amning). Valpar kan dödfödda, eller kommer att dö samtidigt unga från underlåtenhet att frodas.

Dessutom, Detta parasitinfektion är zoonotiska och därför smittsamt för människor, särskilt de som är immunsupprimerade. Sanitizing miljön är väsentlig; en 70 procent etanol lösningen bör användas för att rensa upp alla infekterade urin och hela hundens vardagsrum.

Symtom och typer

Neonatal infektion (visas runt tre veckors ålder)

Hämmad tillväxt
Dålig päls, liten storlek
Underlåtenhet att frodas
Förskott till njursvikt
Neurologiska komplikationer

Vuxna

Brain avvikelser
Aggressivt beteende
Kramper
Blindhet
Framstegen njursvikt

Orsaker

Den. cuniculi i spor-infekterade urin, sprids oftast / förvärvad genom att slicka och sniffa

Diagnos

Din veterinär kommer att genomföra en grundlig fysisk undersökning av din hund efter att ha tagit en komplett historik från dig. Du kommer att behöva ge så mycket bakgrundsinformation som möjligt om din hunds hälsa och alla symptom som ledde fram till besöket. Om din hund nyligen har fött barn, eller om du har valpar behandlas, valparna kan vara mycket små med en dålig, matt utseende hår rockar.

Eftersom vissa hundar uppvisar osedvanlig aggressivitet, din veterinär kanske vill testa för rabies och valpsjuka samt. Om din hund är en vuxen, det kan ha nedsatt syn, fullständig blindhet, eller det kan ha tillfälliga anfall. Din veterinär kommer att beställa en profil kemisk blod, en komplett blodstatus och en urinanalys för att se vilka organ parasiten har smittat. De infektiösa sporer kan ses i urinen som har färgats för att sporerna synliga under ett mikroskop.

Behandling

Många hundar kommer att helt återhämta sig av sig själva om infektionen inte har utvecklats till svår njur-eller hjärnsjukdom. Understödjande behandling kan användas tillsammans med en svampdödande läkemedel tills infektionen har läkt ut från kroppen. Om din hund har svår hjärnan eller njursjukdom kan behöva avlivas.

Ledning

Undvik all urin från en hund som är sjuk med denna sjukdom. Om möjligt, kanske du vill välja att hålla din hund på veterinärklinik tills dess urin är inte längre smittsam. Om du håller din hund hemma, se till att hålla den i ett slutet utrymme på en smart, lätt att sanera yta. Detta gör att du kan hälla 70 procent etanollösning över din hunds urin att döda sporer (bör få på golvet). Disponibel golvbeläggningar och filtar / lakan kan användas för att göra sanering noggrannare.

Immun-äventyras folk är mest i riskzonen för att fånga denna sjukdom från sina husdjur, så om det alls är möjligt, dessa människor ska ha någon annan att ta hand om sina hundar tills de inte längre smittsam, eller vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sig medan hand om sina husdjur (t.ex., ansiktsmasker, engångshandskar).