Hunden hälsa


Parasitisk infektion i luftvägarna hos hundar

De respiratoriska parasiter hos hundar

Respiratoriska parasiter kan klassificeras som maskar, eller som insekter som larver eller kvalster som lever i andningsorganen. De kan hittas i de delar av luftvägarna eller i blodkärlen, inklusive de övre luftvägarna (näsa, hals, och luftrör), eller den lägre luftvägarna (bronker, lungor).

Sådana parasiter kan påverka alla värdens system: andningsorganen, det kardiovaskulära systemet (hjärtat), cirkulationssystemet och det endokrina systemet (levern och njurarna).

Hushåll med flera husdjur, och bostäder där djur lever i ohälsosamma förhållanden har en högre risk för överföring. Exponering för infekterade avföring från andra djur som är bärare av parasiten kan också göra ett djur mer mottagliga. Detta kan inkludera att vara i en miljö som ett skydd eller ombordstigning anläggning, men din hund är också mer utsatta om det går utomhus ofta, eftersom det har fler möjligheter att komma i kontakt med andra djur och deras avföring och urin. Jakthundar löper också ökad risk, grund av exponering för vilda djur och deras spillning i skogsområden, och vattenburna parasiter i floder och sjöar.

Dessa parasiter börjar ofta sina livscykler i skaldjur, krabbor, ödlor, och maskar, sprider sig till andra djur opportunistiskt.

Symtom och typer

Kan visa få eller inga tecken
Nysningar
Rinnande näsa
Näsblod
Väsande andning
Hårda lung ljud
Beteendeförändringar (hjärna migration av parasiter)
Koma (hjärna migration av parasiter)

Orsaker

Äta daggmaskar
Gräva eller sniffar runt gnagare hålor
Touching näsor och / eller andra slemhinnor med infekterade katter eller hundar
Att nös på av ett infekterat djur
Äta infekterade gnagare
Äta infekterade Martens och mink eller att utsättas för deras avföring
Äta smittade fåglar
Äta får slaktbiprodukter
Äta smittade kräftor
Äta sniglar (okokt)
Äta infekterade myror
Äta infekterade kackerlackor
Exponering för infekterade avföring från andra katter och hundar
Valpar kan smittas av modersmjölken vid amning om modern är infekterad

Diagnos

Du måste ge din veterinär en grundlig historia av din hunds hälsa och senaste aktiviteter, inklusive nutidshistoria påstigande, utflykter, och erfarenheter med andra djur eller skadedjur. Din veterinär kommer då utföra en fullständig fysisk undersökning på din hund. Standard laboratoriearbete kommer att innehålla en profil blod kemisk, en komplett blodstatus, en elektrolyt panel och en urinanalys för att bestämma det exakta ursprunget av symptomen. En differentialdiagnos kan hitta parasiter, men det kan också hitta en bakteriell luftvägsinfektion.

Din veterinär kommer särskilt att undersöka din hunds urin och avföring för parasit ägg eller delar av parasiter. I avföring, dessa finns med mikroskopiskt undersöka en lösning av din hunds avföring. Ett prov av slem (hosta urladdning) kan också mikroskopiskt för parasiter ägg.

Röntgen av lungorna är avgörande för att visualisera onormala lungförändringar som kan tyda på ett parasitangrepp. En rinoskopi eller bronkoskopi (direkt visualisering av näsan och bronkioler med en liten kamera) är ett ännu bättre sätt att leta efter respiratoriska parasiter.

Behandling

Patienter med andningsproblem parasiter vanligen behandlas polikliniskt med dewormers. Antiinflammatoriska medel ges också till patienter för att minska sin kropp negativa immunreaktion till så många döda parasiter. I vissa fall, parasiterna kan endast avlägsnas kirurgiskt en åt gången.

Om din hund är att ha svårt att andas, bör läggas in på sjukhus och ges syrgasbehandling tills parasitangrepp har lösts.