Hunden hälsa


Lunginflammation (Aspiration) hos hundar

Lunginflammation från inandning av främmande material hos hundar

Aspiration (eller inandning) lunginflammation är ett tillstånd i vilket en hundens lungor blir inflammerade på grund av inandning av främmande material, från kräkningar, eller från uppstötning av magsyra innehåll. Aspirationspneumoni kan också vara ett direkt resultat av en neuromuskulär sjukdom, vilket skulle orsaka svårigheter att svälja, samt problem med matstrupen, med eventuell förlamning av matstrupen.

Andra orsaker till en dysfunktion av lungorna kan vara en blockerad luftväg, eller inandning av mag-syror, vilket kan orsaka omfattande skador på inre vävnader i lungorna. Bakterier som finns i den inhalerade främmande föremål kan också leda till infektion.

Aspirationspneumoni är vanligare hos hundar än katter. Om du vill veta hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Symtom på aspirationspneumoni inkluderar andningssvårigheter, sväljsvårigheter, hosta, feber, utskrivning från näsgångarna, snabb andning, ökad hjärtfrekvens, en blåaktig nyans på huden (cyanos), och en möjlig intolerans att utöva på grund av svaghet. En förändrad humör, kräkningar, aptitlöshet, och uppstötningar kan också vara närvarande, beroende på de bakomliggande orsakerna till detta tillstånd.

Orsaker

Vanliga orsaker i samband med aspirationspneumoni inkluderar avvikelser i samband med svalget och neuromuskulära sjukdomar, som påverkar både nerver och muskler.

En utvidgning av den nedre aspekten av hundens matstrupe (grund av reflux av magsyra), eller felaktigt placerade inmatningsrör kan också leda till aspirationspneumoni.

Diagnos

Din veterinär kommer att genomföra en grundlig läkarundersökning med visuella och ljud diagnostiska verktyg för att få en fullständig perspektiv av tillståndet för hundens lungor. Ytterligare testning, t.ex. i buken palpation, lungröntgen, en komplett blodbild, innehåller en kemikalie blod profil, och en komplett blodstatus, kan också kallas för.

Blodprover kommer att indikera förekomst av infektion, och lungröntgen kommer att visa om aspirationspneumoni finns. Fluidum kan tas från lungorna för att definiera om det finns bakterier som finns, och om så är fallet, kommer att avgöra vilken antibiotika bäst kommer att tjäna i healing din hund.

Om ditt husdjur lider av andnöd, din veterinär kan tyda på en analys blodgas, vilket är ett test som mäter nivåerna av syre och kol koncentrationer koldioxid i blodet.

Din veterinär kan också beställa en svälja studie i syfte att ingå huruvida det finns en dysfunktion i matstrupen. En intern flourescent video röntgen, kallas fluoroskopi, kan betraktas som väl, att ytterligare bedöma musklerna i matstrupen, och deras förmåga att flytta maten ned till magsäcken.

Behandling

Sugning i luftvägarna kan utföras omedelbart efter inhalation av främmande material. Om din hund visar tecken på andnöd, syre kommer att krävas som en del av en stabiliserande behandling. Om tecken på uttorkning eller chock förekomma, eller om intag av orala vätskor har förbjudits, ett intravenöst dropp kan införas. Tills det primära problemet har diagnostiserats, oralt intag bör hållas inne, särskilt i akuta fall av aspirationspneumoni.

Din hund bör ges en lugn plats att vila, företrädesvis i en bur, från andra djur eller aktiva barn. Men, övervakning är fortfarande viktigt. Ett djur med detta villkor bör inte lämnas liggande på sidan i ett inaktivt tillstånd under mer än två timmar.

När din hund visar tecken på stabilitet, en mild form av mjuk träning kan vara till nytta för att stimulera en hosta, vilket i sin tur hjälper till att rensa luftvägarna. Om återhämtning långsamt, en saltlösning dropp rekommenderas.