Hunden hälsa


Lunginflammation (Bakteriell) hos hundar

Lunginflammation är ett tillstånd som hänvisar till en inflammation i lungorna. Bakteriell lunginflammation, tiden, hänvisar till en inflammation i lungorna som svar på en sjukdomsalstrande bakterier. Denna inflammation kännetecknas av en ackumulering av inflammatoriska celler och vätska i lungorna, luftvägar, och alveoler (den del av luftvägarna i vilken syre och koldioxid utväxlas).

Prognos för bakteriell lunginflammation är i allmänhet bra om rätt behandling. Men, Det finns två sekundära tillstånd som kan bli följden av bakteriell lunginflammation, och som är förknippade med ökade dödsfall: hypoxemi och sepsis. Hypoxemi avser allvarligt låga nivåer av syre i blodet, medan sepsis avser en systemisk infektion med närvaro av toxiska, pus-bildande bakterier i hundens blodet.

Bakteriell lunginflammation är relativt vanligt hos hundar. Jakthundar, Hounds, och större blandad hundar verkar löpa större risk för bakteriell lunginflammation än andra raser.

Om du vill veta mer om hur detta villkor påverkar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Symtom av bakteriell lunginflammation inkluderar hosta, feber, andningssvårigheter, aptitlöshet och därmed viktminskning, tröghet, rinnande, uttorkning, och snabb andning. Intolerans att utöva på grund av andningssvårigheter kan förekomma. Lyssna till lungorna med stetoskop kan avslöja onormala andningsljud, en diagnostisk process som kallas auskultation. Symtomen kan vara korta grova knäppa ljud kallas knastrar, och visslande ljud kallas wheezes.

Orsaker

Orsakerna till bakteriell infektion i lungorna kan variera — med ingen enskild bakterie som betraktas som ansvariga för detta tillstånd. Hos hundar, de bakteriella organismer Bordetella bronchiseptica och Streptococcus zooepidemicus är de främsta bakteriella orsakerna lunginflammation. Ytterligare typer av bakterier, liksom anaeroba bakterier – vilka kan leva och växa i frånvaro av syre, kan också vara att skylla.

Vissa riskfaktorer som kan öka risken för bakteriell lunginflammation har en befintlig virusinfektion, svårigheter att svälja, ämnesomsättningsrubbningar, och uppstötningar.

Diagnos

Bakteriell lunginflammation är bara en orsak pulmonell dysfunktion. Ytterligare orsaker kan vara aspirationspneumoni, i vilken lungorna blir inflammerad på grund av inandning av material, såsom en främmande kropp, eller kräkas. Symtomen vid bakterie-och aspirationspneumoni kan likna, och diagnos måste väl avgöra mellan dem vid pulmonell dysfunktion.

Om bakteriell lunginflammation misstänks, Det finns ett antal diagnostiska förfaranden som kan användas för din hund. En trakeal tvätt kan utföras för att samla in en del av materialet (vätskor och celler) som linjer luftstrupen för analys. Eftersom bakterierna inte alltid kan ses via mikroskopet, eventuella åtgärder prover bör odlas för ytterligare undersökning. Andra tester kan omfatta visuell avbildning, specifikt röntgenbilder av bröstkorgen och lungorna. Blodanalys, och urinanalys tester kommer också att genomföras.

Behandling

Medicinering är nödvändigt i fall av bakteriell lunginflammation; rätt antimikrobiella kan väljas baserat på resultat från bakteriekulturer tagna från en trakeal tvätt, exempelvis. Ytterligare behandling beror på hur allvarligt tecken. Om flera symtom uppträder, såsom anorexi, hög feber, och viktminskning, din hund kommer att vara aktivt behandlas på sjukhus för att starta.

Om andnöd är uppenbart, syrgasbehandling kan vara nödvändigt. För att undvika uttorkning, din veterinär kan rekommendera administrera elektrolyter genom intravenös (IV) vätskebehandling.

Begränsa din hunds aktiviteter under hela behandlingen, utom som en del av sjukgymnastik, eller för att förbättra clearing av lungorna och luftvägar. Var uppmärksam på ditt husdjur behov. Även om du kommer att behöva för att möjliggöra mycket rekuperativ vila, Du kommer också att behöva hindra din hund från liggande i en position för lång tid för att undvika risken för vätskeansamling i ett ställe. Uppmuntra din hund att ändra ställning semi-ofta.

Förebyggande

Ett sätt på vilket bakteriell lunginflammation kan förhindras är genom att säkerställa att husdjur få regelbundna vaccinationer för förebyggande av infektioner.

Ytterligare vaccinationer kan vara nödvändigt i speciella situationer; exempelvis, hundar hålls i kennlar, och därigenom exponeras för ett stort antal djur, bör vaccineras mot B. bronchiseptica virus.