Hunden hälsa


Lunginflammation (Svamp) hos hundar

Svamppneumoni hos hundar

Svamppneumoni hänvisar till en form av lunginflammation i vilken lungorna blir inflammerade på grund av en djup svampinfektion, känd som en mykotisk infektion. Inflammationen i denna form av lunginflammation kan uppstå i de mellanliggande vävnaderna (utrymmena mellan vävnadsceller); i lymfkärlen (kärlen i kroppen som transporterar vita blodkroppar-rik lymfa vätska); eller i peribronchial vävnaderna i lungan (de vävnader som omger bronkerna — luftvägarna går från luftstrupen till lungorna).

Både hundar och katter kan utveckla svamp lunginflammation, även om denna typ av lunginflammation förekommer mindre vanligt hos katter. Vissa hundar är mer mottagliga för vissa typer av svampsjukdom; exempelvis, Tyska Shepherds verkar vara mer mottagliga för infektioner från Aspergillus svampen. Hanhundar påverkas 03:58 gånger så ofta som kvinnor.

Om du vill veta mer om hur svamp lunginflammation påverkar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Symtom på svamp lunginflammation kan inkludera en historia av anorexia och motsvarande viktminskning, feber, flytningar från näsan eller ögonen, hosta, andningssvårigheter, hälta, och ögonproblem, möjligen lika allvarlig som plötslig blindhet. En fysisk undersökning kan också avslöja depression, utmärgling, och en sprakande ljud i lungorna vid inandning.

Orsaker

Det finns ett antal svampar som kan orsaka mykotisk (djup svamp) infektioner; Några av dessa inkluderar Blastomyces, Histoplasma, och Aspergillus. Svamp lunginflammation är geografiskt varierande, eftersom de olika svamparna som är ansvariga för mykotisk infektion finns i olika delar av USA. Blastomykos, från Blastomyces organismen, exempelvis, finns i sydöstra och mellanvästern, medan aspergillos, från Aspergillus organismen, är utbredd i hela USA.

Kontakt med en av de svampar som kan orsaka mykotisk infektion kan leda till svamppneumoni. Den exakta metoden för kontraktion varierar beroende på den specifika typen av svamp. Blastomyces dermatitidis, exempelvis, främst in i kroppen genom inandning i lungorna, medan Cryptococcus neoformans svamp organism kommer i allmänhet kroppen via näshålan och vandrar in i ögonen och / eller centrala nervsystemet från denna införselplatsen.

Miljön exponeras för någon av de svampar som förorsakat svamp lunginflammation kan leda till utveckling av denna sjukdom. Således, exponering för mark rik på organiskt material, fågelspillning, eller avföring kan öka oddsen för upphandlande den.

Diagnos

Det enda sättet att definitivt diagnostisera svamp lunginflammation är att identifiera potentiella organismen genom analys av ett hudknölar prov, eller biopsi av en lymfkörtel. Ytterligare diagnostiska metoder kan omfatta urinanalys, bröstkorg röntgenbilder av bröst och lungor, och buken ultraljud.

Om svamp lunginflammation är inte orsaken till hundens symptom, andra former av lunginflammation, såsom parasitisk eller bakteriell-inducerad lunginflammation, kan vara att skylla. Andra alternativa diagnoser inkluderar kronisk bronkial sjukdom eller lungödem.

Behandling

Om din hund är fortfarande äter, din veterinär ordinerar medicin ges i hemmet. Om det har utvecklat svåra symtom, såsom drastisk viktminskning på grund av anorexi och dehydrering, sjukhusvistelse kan krävas för att stabilisera din hund så att ytterligare behandling kan ges. Administration av fluider, kalium, syre, och antibiotika bör ges vid behov.

Notera att mindre än 70 procent av hundar, och en ännu mindre andel av katter är benägna att svara på behandling för svamp lunginflammation. Behandlingen är dyr och allmänhet krävs under minst två månader — den exakta behandlingen och längd av behandling, dock, är beroende på den speciella typen av svamp som är ansvarig för sjukdomen.

Förebyggande

För att undvika svamppneumoni, Det rekommenderas att du rengör din hunds livsmiljö av avföring eller andra giftiga organiska ämnen.