Hunden hälsa


Lunginflammation (interstitiell) hos hundar

Interstitiell pneumoni hos hundar

Lunginflammation hänvisar till en inflammation i lungorna, medan interstitiell pneumoni hänvisar till en form av lunginflammation i vilken inflammation uppstår i väggarna i alveolerna (luftcellerna i lungorna), eller i interstitium (utrymmena mellan vävnadsceller i alveolerna). De alveoler är cellulära komponenterna i luftvägarna där syre och koldioxid utväxlas.

Interstitiell pneumoni kan uppstå i både katter och hundar, med vissa raser är mer mottagliga än andra. Till exempel, West Highland White Terrier och Bull Terrier tros vara mer mottagliga för interstitiell lungsjukdom, vilket kan leda till sekundära interstitiell pneumoni. Miniatyr taxar är mest mottagliga för infektion av Pneumocystis carinii, en parasit övergångsperiod mellan de olika stadierna i svamp och protozoer som orsakar pneumocystisinfektion lungsjukdom.

Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Symptomen varierar beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Vissa symtom som kan förekomma är snabb andning (takypné), hosta, andningssvårigheter (dyspné), lätt feber, och utsläpp från ögonen. Exponering för giftiga ämnen, exempelvis, kan också resultera i gastrointestinala tecken, såsom kräkning, diarré, och en minskad mängd urin produktion.

Orsaker

Det finns ett brett spektrum av förhållanden som kan leda till interstitiell pneumoni hos hundar. Bronkiolit obliterans organisera lunginflammation, en medfödd (födelse) defekt, kännetecknas av inflammerade luftvägarna och omgivande vävnader, och ökade oddsen för interstitiell pneumoni.

Andra orsaker är lungcancer, och metabola rubbningar såsom uremi, där höga nivåer av urea och andra kvävehaltiga avfallsprodukter, som normalt utsöndras genom urinen, visas i blodet.

Exponering för giftiga ämnen genom inandning av damm, gas, eller ånga, är misstänker också vid diagnos av orsakande faktorer.

Diagnos

Det finns ett brett utbud av diagnostiska förfaranden som kan användas om symtom relaterade till interstitiell pneumoni visas, inklusive en urinanalys, blodprover, röntgen avbildning av pleurahålan (området mellan bröstkorgen och lungorna), och en elektrokardiografi (EKG) prov, används för att mäta elektriska impulser i hjärtat, och för upptäckt av oregelbunden hjärtrytm relaterade till ökat tryck på lungorna.

Två mer diagnostiska förfaranden som är vanliga när lunginflammation misstänks är en trakeal tvätt, vilket innebär en samling av vätskor och ämnen som kantar luftstrupen (det respiratoriska luftväg genom vilken luft transporteras), och en bronkoskopi, genom vilken ett litet rör med en fastsatt liten kamera sätts in i munnen och leds in i den bronkiala luftvägarna så att en visuell inspektion kan göras.

Behandling

Hundar med svåra symtom bör aktivt behandlas på sjukhus. Detta är särskilt viktigt om din hund uppvisar andnöd, i vilket fall en syrgasmask kommer att användas för att administrera syrgasbehandling. Antimikrobiell medicinering för att förhindra sekundär bakteriell infektion är ofta ordineras.

Ytterligare medicinering är beroende på den underliggande orsaken till interstitiell pneumoni; din veterinär kommer att råda dig om lämpliga mediciner och behandling i hemmet.

Förebyggande

Det finns många orsaker till interstitiell pneumoni, finns det några saker hundägare kan göra för att förhindra utvecklingen av denna sjukdom.

Korrekt vaccinera din katt.
Ta med den till din veterinär för regelbunden avmaskning.
Placera inandning risker, såsom material som avger giftiga ångor, i ett tryggt och säkert område som är ute ditt husdjur räckhåll.