Hunden hälsa


Fläsk rundmask infektion hos hundar

Trikinos hos hundar

Trikinos (Trikinos eller trichiniasis) är en parasitsjukdom som orsakas av en rundmask (nematod) parasit som heter Trichinella spiralis. T. spiralis är också känd som "fläsk mask" eftersom i de flesta fall infektionen ses på grund av att äta förorenad rått eller dåligt tillagat griskött. Denna parasit är ansvarig för att orsaka infektion hos hundar, människor, och grisar.

I utvecklingsländerna steget i denna parasitens livscykel, infektion uppstår hos hundar och människor när de äter förorenad, dåligt tillagat kött. Den T. spiralis parasiten är känt för att orsaka svår sjukdom och även dödsfall hos människor. Svår inflammation i kroppens muskler ses som parasiten (larv) migrerar in i musklerna. Valpar rapporteras löpa större risk för infektion än vuxna hundar.

Symtom och typer

Gastrointestinala besvär
Kräkningar
Diarré
Inflammation i muskler
Muskelsmärta
Muskelstelhet

Orsaker

Infektion orsakas av rundmaskar parasiten kallas T. spiralis, som går in i magtarmkanalen genom kontaminerat rått kött. Den utvecklingsstadium av denna parasit når in i muskler och är i stånd att förbli där i år.

Diagnos

Din veterinär kommer att ta detaljerad historik från dig, med uppmärksamhet på din hunds diet eller något din hund har ätit utöver det vanliga. Rutinmässiga laboratorietester inkluderar en komplett blodstatus, biokemisk profil, urinanalys, och en fekal undersökning. Den blodstatus kan visa ett stort antal av en typ av vita blodkroppar (VBK) kallas eosinofiler (eosinofili), som typiskt återfinns i blodet som ett svar på allergier eller som svar på parasitinfektioner. Om avföringsprov visar tecken på spolmask fragment, en uppföljning serie av fekal test kan krävas för att bekräfta diagnosen. Eftersom dessa parasiter hamnar i musklerna, en muskel prov kan tas för att hitta parasiten i musklerna.

Behandling

Vid mild sjukdom, vanligtvis ingen behandling krävs i det drabbade djuret än att använda rundmasken specifika parasiter läkemedel för att minska antalet parasiter i musklerna.

Ledning

Efter den inledande behandlingen, övervaka din hund för pågående muskelvärk eller andra ogynnsamma symtom. Rådgör med din veterinär om några symtom återkommer i din hund. Förebyggande av denna infektion uppnås helt enkelt genom att inte mata din hund svampiga fläsk produkter och blockera tillgången till avfall som innehåller fläsk resterna.