Hunden hälsa


Protein avlagringar i kroppen hos hundar

Amyloidos hos hundar

Amyloidos är ett tillstånd där en vaxartad genomskinlig ämne - som huvudsakligen består av protein - insättningar i en hunds organ och vävnader, kompromissa normala funktioner. Detta ämne kallas amyloid. Långvarig överskott av detta tillstånd kan leda till organsvikt. Njurar och lever är de mest drabbade, men amyloidavsättning kan också ske i andra organ också och kan ha flera orsaker. Det råder viss oenighet om huruvida amyloid orsakar sjukdomstillstånd eller om det deponeras i de organ som ett resultat av en redan befintlig sjukdomstillstånd.

Hos hundar kliniska symtom är oftast relaterade till amyloiddeposition i njurarna. Inga genetiska engagemang har fastställts men familjär amyloidos är känd för att förekomma i kinesiska Shar-Peis, beaglar, och engelska Foxhound.

Symtom och typer

Som amyloid kan sätta i olika organ, symptomen kan variera i förhållande till det organ i vilken amyloiden har deponerats. Symptomen varierar också med mängden av amyloid avsätts, och reaktionen av organet till amyloidavsättning. Hos hundar, den vanligaste organ i vilken amyloidavsättning ses är njuren. Men, i kinesisk shar-Peis, levern kan också vara involverade. Följande är några av de symptom hos hundar smittade med amyloidos:

Dålig aptit
Svaghet
Letargi
Ökad törst och urinering
Viktminskning
Kräkningar
Diarré (ovanligt)
Ascites (vätskeansamling i buken)
Ödem på olika kroppsställen, särskilt i extremiteterna
Feber
Ledsvullnad
Dehydrering
Gulsot (i händelse av leverpåverkan )

Orsaker

Kroniska infektioner
Kronisk inflammation
Parasitinfektioner
Immunmedierade sjukdomar
Systemisk lupus erythematosus (SLE)
Neoplasia (tumör)
Familj (t.ex., i kinesisk Shar-Pei, beagle, och Engligh Foxhound)

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, inklusive bakgrundshistoria och symtomdebut. Din veterinär kommer att genomföra en detaljerad fysisk undersökning, inklusive blod profil, kemisk blodbild, fullständig blodstatus, och en urinanalys. Dessa tester kan ge information om organfunktion och ge viktig information om komplikationer som sker på grund av denna sjukdom. Urinprov är viktig om njurar påverkas av amyloidavsättning. Din veterinär kommer också att ta röntgenbilder och använda ultraljud för att bestämma de strukturella egenskaperna hos de njurar och där eventuella avvikelser låg. I de flesta fall en diagnos bekräftas genom att undersöka vävnad som har samlats in under en njure biopsi.

Behandling

Om din hund har en kronisk njursjukdom och upplever njursvikt, din veterinär kommer att råda tillträde till sjukhuset för att lösa uttorkning och stabilisera hunden. Om en underliggande orsak befinns vara ansvarig, det kommer att behandlas i enlighet. Patienter i njursvikt krävs omfattande medicinsk behandling och hantering under lång tid. Din veterinär kommer fram en behandlingsplan för din hund och kommer att förskriva läkemedel i enlighet med sjukdomens svårighetsgrad och förekomsten av andra sjukdomar eller komplikationer.