Hunden hälsa


Råttgift toxicitet hos hundar

Förgiftning av bekämpningsmedel och gnagare är en av de vanligaste hushållet faror för ditt husdjur. I detta fall, zink fosfid förgiftning ska undersökas som en potentiell brottsling för ditt husdjur hälsotillstånd. Zink fosfid är en ingrediens som används i vissa råtta gifter, och är också ofta används av skadedjursbekämpning proffs. En av effekterna zink fosfid har på kroppen är ett utsläpp av gaser i magen, så att ett djur som har förtärts gift innehållande zink fosfid har andedräkt luktade vitlök eller rutten fisk. Behandlingen är symtomatisk (baseras på symtom), och biverkningar av zink fosfid förgiftning kan dröja flera dagar efter behandling.

Symtom

Vitlök eller rutten fisk lukt i andetag (utan nutidshistoria att äta någon av dessa livsmedel)
Snabb andning, svårighet att andas
Blodig kräkning
Depression
Svaghet
Konvulsioner / anfall

Orsaker

Förtäring av Gifter
Gnagare Poison
Kackerlacka gift
Pest gift
Varje gift innehållande zink fosfid

Om du misstänker att ditt husdjur har kommit i kontakt med råtta eller mus gift, och du ser några av ovanstående symtom, Du måste ha ditt husdjur ses av en läkare innan ditt husdjur hälsa blir kritisk. Tänk på att om ditt husdjur går ute på allt som finns möjlig kontakt med gnagare gift. Det kan vara i en grannes gård, i en soppåse, i en gränd, eller, när det gäller katter, giftet kan ha intagits av en råtta eller mus att din katt har fångat och tuggade på. Även om du inte bor i ett område där råttor eller möss är ett bekymmer, gnagare gift kan användas för andra vanliga förorts skadedjur, som tvättbjörnar, opossum, eller ekorrar.

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en grundlig fysisk undersökning på ditt husdjur, med hänsyn till historiska bakgrund symptom och möjliga händelser som kan ha fälls detta villkor. Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa och senaste aktiviteter. Ett fullständigt hematologiskt profil kommer att genomföras, innehåller en kemikalie blod profil, och en urinanalys.

Behandling

Om ditt husdjur har förtärts zink fosfid genom råttgift, uppmuntra kräkning att utvisa giftet. För omedelbar första hjälp, om du är säker på att ditt husdjur har förtärts detta giftiga ämne, Försök att framkalla kräkning med en enkel väteperoxidlösning av en tesked per fem pounds av kroppsvikt - med högst tre teskedar ges på en gång. Denna metod bör endast användas om giftet har förtärts i de tidigare två timmar, och bör endast ges tre gånger, åtskilda med tio minuters intervall. Om ditt husdjur inte har kräkts efter den tredje dosen, inte använder den, eller något mer, att försöka att framkalla kräkning. Kräkningar kan vara farligt med några gifter, och vissa gifter kommer att göra mer skada kommer tillbaka genom matstrupen än de gjorde på väg ner. Använd inte något starkare än väteperoxid utan din veterinär samtycke, och framkalla inte kräkning om du inte är absolut säker på vad ditt husdjur har förtärts. Om ditt husdjur har redan kräkts, försök inte att tvinga mer kräkningar.

Ett sista ord, framkalla inte kräkning om ditt husdjur är medvetslös, är att ha svårt att andas, eller uppvisar tecken på allvarlig stress eller chock. Oavsett om dina husdjur kräks eller inte, efter den initiala vården, du måste skynda den till en veterinär anläggning omedelbart.

Det finns ingen specifik antidot för zink fosfid förgiftning. Den mest sannolika naturligtvis din veterinär kommer att ta en sköljning (en inre tvättning) av ditt husdjur mage med fem procent natriumbikarbonatlösning, vilket kommer att höja magens pH nivå och fördröjning gasbildning på grund av den svalde zink fosfid gift.

Förebyggande

Det bästa förebyggande är att hålla alla gifter (speciellt gnagare gifter) av ditt husdjur räckhåll. Slarvigt placerade, eller lagras, gifter är en potentiellt dödlig fara som lätt kan undvikas.