Hunden hälsa


Ringen mask i hundar

Dermatofytos hos hundar

Dermatofytos är den medicinska termen för en parasitisk svampinfektion som påverkar huden, hår, och / eller naglar (klor). De vanligaste isolerade svamp organismer Microsporum canis (mer allmänt kallas ringorm), Trichophyton mentagrophytes, och Microsporum gypseum. Denna sjukdom förekommer hos hundar, katter, och andra däggdjur. Det diagnostiseras oftare hos unga djur än i gamla.

Tillståndet eller sjukdomen som beskrivs i denna medicinska artikel kan påverka både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter besök denna sida på PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Symtom på dermatofytos innefattar ansamlingar av celler ytskikt, såsom framgår av mjäll (skalor); dålig päls; rodnad hud (erytem); mörkare hud (hyperpigmentering); klåda (klåda); och håravfall (alopeci), som kan vara ojämn eller cirkulär. Andra indikationer på dermatofytos som är uppenbara på huden höjs, rundad, knotiga (nodulär) lesioner kallas granulomatösa lesioner, eller kokar, och uppvuxen nodulär lesioner som ofta sekret (kerions), resultatet av ringorm infektion. Det kan också finnas inflammation i klo veck — de hudveck gränsar nageln, och medicinskt kallas paronyki.

Ibland, hundar klassificeras som otydliga bärare — hysa sjukdomsframkallande svamp, men uppvisar inga synliga tecken på tillstånd. Men, Även dessa hundar är smittsamt för människor och andra djur.

Orsaker

Hundar oftast utvecklar dermatofytos grund av infektioner med svampar Microsporum canis, Microsporum gypseum, och Trichophyton mentagrophytes. Förekomsten av varje svamp varierar beroende på din geografiska position.

Sjukdomar eller mediciner som minskar kroppens förmåga att utveckla ett normalt immunsvar (kallas immunocompromising sjukdomar, eller immunsuppressiva läkemedel, respektive) kan öka sannolikheten för att din hund kommer att vara mottaglig för en svampinfektion i huden, hår, och / eller naglar, samt öka risken för en mer allvarlig infektion. Miljöer som tätt befolkade med djur (exempelvis, i ett djurhem eller kennel), eller där det är dålig näring, vårdslös hantering, och brist på adekvat karantän, ökar också risken för infektion.

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en svampkultur av hud urklipp, en mikroskopisk undersökning av ett prov av hår, och eventuellt en hudbiopsi.

Behandling

De flesta hundar kan behandlas i öppen vård, men karantän förfaranden bör övervägas på grund av smittsam och zoonotiska (överförbara till människor) karaktären hos vissa slag av dermatofytos. Om din veterinär behöver förskriva antimykotisk medicinering, användningen av en elisabetanska krage (en bred krage placeras runt halsen) rekommenderas för att förhindra intag av svampdödande läkemedel appliceras på hundens hud.

En svamp kultur är det enda sättet att verkligen följa din hunds svar på behandlingen. Många djur förbättras kliniskt, men förblir svampodling positiv. Det är lämpligt att upprepa svampkulturer mot slutet av behandlingen, och fortsätta behandlingen tills åtminstone en kultur resultatet är negativt. I resistenta fall, svampkulturer kan upprepas veckovis, och behandlingen fortsatte tills 02:58 konsekutiva negativa resultat erhålls. Fullständig blodstatus bör utföras varje vecka eller varannan vecka för djur som får griseofulvin, en anti-fungous antibiotika. Också, blod arbete för att övervaka levern kan indikeras för hundar som får ketokonazol eller itrakonazol, två typer av anti-svamp läkemedel.

Förebyggande

För att förhindra ett nytt angrepp från andra djur, användningen av en karantän, och svamp (dermatofyter) kulturer av alla djur som lever i hushållet är nödvändiga. Behandling av exponerade djur skall anses förhindra upprepad utveckling av infektion. Möjligheten att gnagare medhjälp i spridningen av sjukdomen bör övervägas. Om du misstänker att din hund har tillgång till gnagare, eller att gnagare är i din omedelbara omgivning, är det starkt rekommenderat att du vidtar nödvändiga åtgärder för att eliminera skadedjur.