Hunden hälsa


Kramper och konvulsioner hos hundar

Status epilepticus hos hundar

Status epilepticus, eller epilepsi, är ett neurologiskt tillstånd som resulterar i återkommande kramper hos hundar.

Symtom och typer

Det finns flera olika typer av epileptiska anfall som kan påverka hundar.

Epilepsi används för att beskriva återkommande eller återkommande anfall som kommer från hjärnan
Idiopatisk epilepsi beskriver en form av epilepsi som inte leder till hjärnskador eller skador på hjärnan
Symtomatisk epilepsi används för att beskriva primär epilepsi som leder till strukturella skador eller skador på hjärnans struktur
Förmodligen symtomatisk epilepsi används för att beskriva misstänkt symtomatisk epilepsi, där en patient har upprepas anfall, men där inga skador eller hjärnskada är uppenbart
Cluster beslag beskriver en situation där ett djur har mer än en beslag i rad 24-timmarsperioder
Status epilepticus innebär konstant anfall, eller aktivitet som omfattar korta perioder där det finns inaktivitet, men inte fullständig befrielse från krampanfall.

Ju fler anfall en hund har, desto mer sannolikt att det är att skador bland neuronerna i hjärnan, och desto mer sannolikt djuret att ta igen. Forskare klassificera generellt alla beslag som fokala anfall, generaliserade anfall, och fokala anfall med sekundär generalisering.

En fokal attack kommer att påverka endast en liten del av hjärnan. Generaliserade anfall tenderar att påverka båda sidor av hjärnan.

Tecken på en förestående anfall kan omfatta en period av varning, där en patient kommer att uppleva vad som kallas en aura. Under denna tid en hund kan verka orolig, betonade, eller rädd. Det kan uppleva synstörningar eller söka hjälp från sin ägare. Hunden kan uppleva sammandragningar i sina lemmar eller i dess muskler, och kan ha svårt att kontrollera urinering och tarmrörelser.

Hunden kan också uppleva en förändrad mental status innan du fortsätter till ett beslag, samt utveckla andra neurologiska symtom.

Orsaker

Många olika faktorer, inklusive mönstret av anfall, kan påverka utvecklingen av framtida anfall. Till exempel, hur gammal en hund är när den först utvecklar ett anfall kan bestämma sannolikheten för att det kommer att utveckla framtidens anfall, återkommande anfall, samt hur ofta och resultaten av dessa anfall.

Diagnos

Fysiska symptom kan inkludera takykardi, muskelsammandragningar, andningssvårigheter, lågt blodtryck, svag puls, svimning, svullnad i hjärnan, och uppenbara anfall. Vissa hundar kommer att uppvisa psykiska beteenden som är utöver det vanliga, inklusive symptom på tvångstankar och tvångsmässiga beteenden. Vissa kommer att visa skakningar och ryckningar. Andra kan darra. Ytterligare andra kan dö.

Laboratorium och biokemiska tester kan avslöja följande:

Lågt blodsocker
Njure och leversvikt
En fettlever
En infektionssjukdom i blodet
Viral eller svampsjukdomar
Systemiska sjukdomar

Behandling

I vissa fall kan vissa medicinska behandlingar, inklusive operation för att avlägsna tumörer som kan bidra till anfall, kan behövas. Läkemedel kan bidra till att minska frekvensen av anfall under vissa djur. Några kortikosteroid läkemedel, antiepileptiska, och antikonvulsiva läkemedel kan också bidra till att minska frekvensen av anfall. Den typ av givna läkemedel kommer att bero på typen av epilepsi djuret har, liksom andra bakomliggande hälsotillstånd djuret har.

Till exempel, steroider rekommenderas inte för djur med smittsamma sjukdomar, eftersom de kan ha en negativ effekt.