Hunden hälsa


Den kraftigt onormal hjärtrytm hos hundar

Kammarflimmer hos hundar

Ventrikelflimmer (V-Fib) är ett tillstånd där ventrikeln muskler i hjärtat börjar krympa på ett oorganiserat sätt, vilket gör dem darra. På grund av denna okoordinerad sammandragning, blodcirkulationen kan upphöra inom några minuter, som kan vara dödlig. Även om det kan påverka hundar i alla åldrar, det verkar påverka de som är äldre.

Symtom och typer

Systemiska sjukdomar förknippade med hjärtsjukdom
Tidigare historia av rytm hjärtslag problem (hjärtarytmi)
Collapse
Döden

Orsaker

Frånvaro av syre i inspirerade gaser eller i arteriellt blod eller i vävnaderna
Blockering av aorta (aortastenos)
Hjärtkirurgi
Läkemedel reaktioner (t.ex., anestetika, speciellt snabbverkande barbiturater, digoxin)
Elektriska stötar
Elektrolytobalans
Hypotermi
Inflammation i hjärtmuskeln (myokardit)
Shock

Diagnos

Om inte någon bakomliggande infektion, metabolisk problem, eller annan sådan tillstånd är närvarande, Resultaten av rutinmässiga laboratorietester är vanligtvis normala. Din veterinär kommer, dock, registrera EKG (elektrokardiogram) resultat, som är till hjälp för att identifiera V-Fib och andra relaterade hjärtproblem.

Behandling

Detta är en nödsituation som kräver snabb och aggressiv behandling. I själva verket, utan behandling, de flesta hundar dör inom några minuter. Ofta, elektrisk elkonvertering används, vari en elektrisk defibrillator används för att leverera små elektriska chocker för att återställa hjärtat till normal rytm. Inledningsvis, lågintensiva chocker ges; Om hjärtat inte svarar, den akuta veterinären kan öka spänningen.

Om det inte finns tillgång till en elektrisk defribillator, han eller hon kan administrera en prekordial duns, varigenom en kraftig stöt appliceras på bröstkorgsväggen över hjärtat med en öppen näve. Även sällan framgångsrika, det kan vara det enda alternativet.