Hunden hälsa


Rökinhalation hos hundar

Lungskador till följd av rök inandning

I rök inandning, skada uppstår som ett resultat av direkt värmeskador på de övre luftvägarna och slemhinnan i näsan. Skada på vävnaden ses efter inhalation av kolmonoxid, vilket minskar leverans vävnad syre genom att binda till röda blodkroppar; inandning av andra toxiner som direkt irritera luftvägarna (t.ex., oxidanter och aldehyder); och inandning av partiklar som vidhäftar till luftvägarna och små säckar luft i lungorna.

Omfattningen av skadorna beror på graden och varaktigheten av exponering för rök och det material som brann. Hundar kan få allvarliga lungskada med lite bevis att bränna på huden. Lung reaktion initialt symptomized genom sammandragning av lungorna, luftvägarna svullnad, och slem produktion, följt av ett inflammatoriskt svar i luftstrupen och bronkerna område, och vätskeansamling i lungorna. De flesta patienter visar progression av lunga dysfunktion i de första två till tre dagar efter exponering. Follow-up bakteriella infektioner är en vanlig dödsorsak sent i sjukdomen beror på den sårade vävnaden är en fördelaktig receptor för bakterier.

Symtom och typer

Den rökiga lukt
Sot i de nasala eller svalg passager
Snabb andning och ökat djup av andning
Andningsansträngning som tyder övre luftvägsobstruktion genom svallning
Postural anpassning till andnöd (dvs, placera kroppen att göra andningen lättare)
Slemhinnor kan vara körsbärsröd, blek, eller cyanotisk (blå)
Rödgråtna
Hes hosta
Förvirring, svimning
Kräkningar
Shock

Orsaker

Exponering för rök / kolmonoxid, oftast resultatet av att bli instängd i en brinnande byggnad.

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha föregått detta villkor, såsom exponering för brinnande material. Ett fullständigt hematologiskt profil kommer att genomföras, innehåller en kemikalie blod profil, en komplett blodstatus, och en urinanalys. Den blodvärden visar nivån av röda blodkroppar som är kapabla att bära syre, och vita blodkroppar som kan bekämpa infektioner. Blodet profil kommer också visa om de arteriella blodgaser är på normala nivåer och kommer att visa graden av syrebrist i blodet. Den urinanalys visar hur njurarna fungerar. Visuella diagnostik, såsom röntgen och ultraljud, kan också användas för att bestämma om det finns vätska uppbyggd i lungorna. En bronkoskopi, som använder en flexibel slang med en kamera fäst och som kan föras in i luftvägarna, kan tillåta läkare att avgöra hur allvarlig luftvägarna skador.

Prover kommer att tas av cellerna i munnen och i luftvägarna och odlas för att bestämma om det finns bakterier som finns. Om det finns vävnadsskada till luftvägarna, din veterinär kan ordinera ett profylaktiskt antibiotika för att förhindra infektion.

Behandling

I början, stabilisering av andningsfunktionen och etablering av en effektiv luftväg kommer att vara den viktigaste. Svår övre luftvägarna svullnad eller obstruktion kan kräva intubation eller en operation för att göra en öppning i luftstrupen.

Syrgas bör ges omedelbart efter räddning från elden att tränga kolmonoxid från hemoglobin (den syrebärande pigment i blodet). Det kommer att levereras av masken, motorhuv, syre bur, eller nasal linje. Efter eliminering av kolmonoxid, syrgastillskott fortsätter på 40 till 60 procent efter behov. Vätsketillförsel kan krävas hos patienter med chock att stödja kardiovaskulär funktion, men bör vara försiktig, om möjligt, att minimera en ackumulering av vätska i bröstet. Blod eller plasma transfusion kan vara nödvändigt att tillsätta färska röda och vita blodkroppar till blodomloppet. Näringstillskott kan behövas för att upprätthålla kroppens kondition och immunstatus.