Hunden hälsa


Mage och tarmsår hos hundar

Gastroduodenalt sår hos hundar

Gastroduodenal ulcussjukdom avser sår finns i hundens mage och / eller den första delen av tunntarmen, även känd som tolvfingertarmen.

Dessa uclers utvecklas ofta eftersom slemhinna i magen eller tarmen lumen (som kommer i direkt kontakt med livsmedel och är ansvarig för näringsupptaget) exponeras. Det finns olika faktorer som kan påverka dessa skyddsmekanismer.

Även bildningen av dessa sår är mindre vanligt hos katter, de inträffar. Om du vill veta mer om hur sjukdomen påverkar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Det finns många symptom som kan utvecklas som en följd av gastroduodenala sår, av vilka en del kan förbli oupptäckt tills hundens tillstånd blir svår. Till exempel, hundar är mindre benägna att visa kliniska tecken på gastrointestinal blödning.

Följande är några av de mer vanliga symptomen:

Anemi
Svaghet
Viktminskning
Aptitlöshet
Snabb hjärtfrekvens
Kräkningar (oftast ses)
Blod i kräkningar (hematemesis)
Svart tjärliknande avföring på grund av förekomsten av ned blod (Mane)
Buksmärta (djur kan stå i bön läge)

Orsaker

Oavsiktlig förgiftning är en av de främsta orsakerna till gastroduodenal ulcussjukdom. Detta kan vara i form av vegetabiliskt berusning (t.ex., svamp, ricinbönor, SAGO PALM), bekämpningsmedel eller rodenticid toxicitet, kemisk förgiftning (t.ex., etylenglykol, fenol), eller tungmetallförgiftning (t.ex., zink, järn, arsenik).

Gastroduodenalsår är vanliga i tyska Shepherds starkt medicinska på ibuprofen. Rottweilers har också ökad förekomst av magen perforation och sår.

Andra vanliga orsaker till gastroduodenal ulcussjukdom inkluderar:

Gastrointestinala blockeringar (dvs, tumörer)
Hyperacidity i magen
Svårt trauma (t.ex., chock, skallskada, brännskador)
Gastrointestinala parasiter
Infektionssjukdomar (bakteriell, svamp, viral)
Njur-eller leversvikt
Biverkning läkemedel reaktion
Pythiosis (ett tillstånd orsak med vatten mögel)
Helicobacter-infektion
Bibehållen ansträngande motion

Diagnos

Din hunds veterinär tar detaljerad historia och efter utför fysisk undersökning, rutinmässig laboratorietester kommer att genomföras. Fullständig blodstatus, biokemi profil, och urinanalys kan hjälpa att diagnostisera problemet tillsammans med komplikationer, om någon.

Blodtester, exempelvis, kan avslöja anemi hos patienter med blödning, I fall med kronisk blodförlust, järnbristanemi kan ses. I vissa hundar, minskat antal blodplättar (celler är viktiga för blodets förmåga att levra) och vita blodkroppar kan ses. Avföringsmaterial analyseras också för att se om blod är närvarande i det eller inte, medan buken röntgenbilder och ultraljud hjälpa diagnostisera främmande kropp, massa i magen eller tolvfingertarmen.

Vid tumör, bröstkorg röntgen kan hjälpa att hitta metastas av tumören till lungorna. Endoskopi, ett förfarande där en veterinär kommer att se direkt in i magsäcken och tolvfingertarmen hjälp av ett endoskop, är den valda metoden för definitiv diagnos. Dessutom, endoskopi låter veterinären för att ta bort eventuella främmande föremål och ta en biopsi. En stel eller flexibel slang kommer också att införas i magsäcken och tolvfingertarmen för att ta bilder.

Behandling

Det slutliga målet är att behandla den underliggande orsaken samtidigt minska hundens symtom. Men, gastroduodenalsår ibland associerade blödningen, chock, eller svår buk infektion. I dessa fall, intensivvård krävs tills katten blir stabil. Vätskor får upprätthålla nivån kroppsvätska och hos vissa patienter blodtransfusioner kan behövas för att övervinna underskott orsak med omfattande blödning.

Om blödningen fortsätter, din veterinär kan ingjuta isvatten i kattens mage för 20 till 30 minuter för att hjälpa till att stoppa blödning. Kirurgi kan också krävas i hundar med perforerad magen eller tarmsår, eller om tumörer finns närvarande.