Hunden hälsa


Maginfluensa med blodig diarré hos hundar

Hemorragisk gastroenterit (HGE) hos hundar

Hemorragisk gastroenterit identifieras genom blod i uppkastningar och / eller avföring, ofta på grund av en livsmedelsburna sjukdomar. Eftersom det är en allvarlig sjukdom än vad som kan vara potentiellt livshotande, omedelbar veterinärvård krävs.

Symtom

Kontinuerlig kräkningar och / eller diarré är de vanligaste symtomen. Andra symtom är:

Letargi
Håglöshet
Anorexi
Viktminskning
Vätskeförlust
Elektrolytrubbningar
Dehydrering
Hemoconcentration
Hypovolemisk chock

Orsaker

Infektiös gastroenterit orsakas av patogener (smittämnen). Några av de patogener som oftast förknippas med infektiös gastroenterit omfattar:

Bakterier (t.ex., Campylobacter, Salmonella, Den. E. coli, Clostridia)
Virus (t.ex., Parvovirus, Valpsjuka)
Svampar (t.ex., Aspergillus, Penicillium, Fusarium)
Parasiter (t.ex., Rundmaskar, Hakmask, Bandmask, Piskmask, Coccidia)

Den. E. coli, Salmonella och Corynebacterium är de mest betydande intestinala patogener, eftersom de kan överföras från djur till människor eller vice versa. Salmonella infektioner är också viktig på grund tillsammans med störningar i fortplantningsorganen.

Plötsliga kostförändringar och / eller diet toxiner kan orsaka irritation och / eller påverka immunsystemet. Eosinofil gastroenterit, en kronisk form av sjukdomen, har förknippats med allergener i hundfoder. Gastroenterit kan också observeras på grund av irritation orsakad av stress, toxiner, fysiskt hinder, sår, och abdominala störningar.

Gastroenterit är inte specifik för någon ras eller kön, dock, små hundar är mer benägna att smittsam gastroenterit.

Diagnos

Det kan vara svårt att identifiera orsaken till gastroenterit. Därför, invasiva diagnostiska procedurer kan behövas om rutindiagnostik inte lyckas.

En kort beskrivning av diagnostiska förfaranden:

Medicinsk historia:

Fysiskt hinder, tumörer, sår, förstoppning, etc.
Information om allvarliga, progression och omfattningen av kräkningar och diarré
Vaccinationen rekord kan hjälpa att utesluta en parvoviral infektion

Fysiska iakttagelser:

Ett hudtest för att bestämma närvaron och omfattningen av dehydrering
En Bukpalpation att kontrollera buksmärtor och / eller buken hinder
En granskning av slemhinnorna för att bestämma hemorragisk förluster
Kardiovaskulär funktion ger information om uttorkning och / eller blodförlust
Visuell observation av spyor och / eller avföring att avgöra om det är blod närvarande

Rutinmässiga blod / biokemiska tester:

Hematokrit (hematokrit) data för att bekräfta hemorragisk gastroenterit
Biokemiska tester (dvs, lever, njure, blodprotein, och blodsocker)

Fekal studie:

Kulturella analyser för att identifiera eventuella mikrobiologiska eller parasitiska organismer

Röntgenbilder / endoskopi:

Att hitta någon potentinal fysiskt hinder, tumör, sår, förstoppning, etc.

Behandling

I de flesta fallen, hundar återhämta sig och svarar mycket väl. Behandlingsförloppet, dock, är beroende på den underliggande orsaken till tillståndet. En kort beskrivning av behandlingen ges nedan:

Vätske-och elektrolyt behandlingar är viktiga, särskilt i fall av hemorragisk gastroenterit.
Antibiotikabehandling kan begränsas till djur med systemiska infektioner.
Kortikosteroidbehandling är användbart i fall av chock. Vanligtvis hypovolemi chock utvecklas på grund av uttorkning.
Mediciner som lugnar tarmen och binder skadliga ämnen kan också användas i understödjande behandling.
Parasitinfektioner behandlas med maskmedel.
Fysiskt hinder, sår och tumörer kan behöva kirurgisk behandling.

Förebyggande

Vissa veterinärer har nyligen betonat vikten av att återställa tarmflorans genom livsmedelstillsatser (t.ex., probiotika, prebiotika, och synbiotika) för att förhindra infektionen från återkommande.

Om hundägare använder hemmagjorda dieter, den idealiska mikro- och makro-näringsprofilen, tillsammans med optimal energitäthet, måste stå i centrum för utformningen. Dessa dieter ger lättsmälta näringsämnen, mindre fett och begränsad osmolaritet. Rådgör med din veterinär för en ordentlig, välbalanserad kost för din hund.