Hunden hälsa


För mycket syra i kroppen hos hundar

Metabolisk acidos hos hundar

Lungorna och njurarna bidra till att upprätthålla en känslig balans av syra och alkali i blodet, både normala komponenter i en frisk blodtillförsel. En förutsättning för metabolisk acidos uppstår när det finns en ökning av nivåerna av syra i blodet, vilket i slutändan ackumuleras till onormala nivåer i kroppen, orsakar olika problem. Detta kan inträffa på grund av förlust av bikarbonat (alkali); syraproduktionen genom ökad metabolism; överskott av syra införande i kroppen genom en extern källa såsom etylenglykol (resulterar i etylen toxicitet); eller njurens oförmåga att utsöndra syra, vilket den gör normalt för att bibehålla. Metabolisk acidos kan förekomma i hundar av alla åldrar, storlek, kön, eller ras.

Symtom och typer

Symtomen kan variera avsevärt, särskilt om din hund är samtidigt lider av andra hälsoproblem som diabetes eller njursjukdom. De vanligaste symtomen som kan uppträda under en hund som lider av metabolisk acidos inkluderar:

Depression (speciellt om acidos är svår)
Snabb och djupandning
Diarré
Förvirring
Feber

Orsaker

Etylenglykol (frostskyddsmedel intag)
Salicylat (acetylsalicylsyra)
Kronisk njursjukdom
Diabetes mellitus
Kraftiga stötar

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, inklusive en bakgrundshistoria av symptom, och eventuella incidenter som kan ha fälls detta villkor (såsom misstänkt frostskyddsmedel intag, eller användning av acetylsalicylsyra för att behandla din hund). Historia du ger kan ge din veterinär ledtrådar till vilka organ orsakar sekundära symptom.

Din veterinär kommer sedan utföra en grundlig fysisk undersökning på din hund. För diagnos av metabolisk acidos, en konkurrera blod kemisk profil kommer att utföras för att kontrollera nivåerna av syra och alkali i kroppen. Nästa steg är att hitta den bakomliggande orsaken till metabolisk acidos för att behandla detta problem tillsammans med korrigera syranivån. Därför, andra testpaneler kan också användas tillsammans med blodet kemiska profilen.

Behandling

Behandlingen av metabolisk acidos är vanligtvis tvåfaldigt. Det innebär korrigeringen av det störda syra-bas balansen samt att behandla eventuella underliggande sjukdomar, såsom diabetes och / eller njursvikt. Din veterinär kommer att ge lämplig vätsketerapi för att korrigera syra balansen. Om acidos är mild, din hund kommer att kunna gå hem efter en kort behandling. Men, i fall av svår eller komplicerad acidos, din hund kan behöva läggas in på sjukhus för några dagar tills den stabiliserats. Diagnos av det underliggande problemet / sjukdom som orsakar acidos är avgörande för att förhindra framtida episoder av metabolisk acidos.