Hunden hälsa


Ventrikulär stillastående hos hundar

Asystoli i hundar

Det finns fyra kammare i hjärtat. De två översta kamrarna är förmaken (enda: atrium), och två nedre kamrarna ventriklarna. Ventiler är anordnade mellan varje atriala och ventrikulära par, vardera på vänster och höger sida, tillåter blod att passera från förmaken till ventriklarna, där den sedan pumpas ut av hjärtat in i kroppen - den högra ventrikeln pumpar blod till lungorna, och den vänstra ventrikeln pumpar blod till kroppen. Hjärtat arbetar med exceptionell synkronisering mellan de olika förmaks-och ventrikulära strukturer, vilket resulterar i ett konsekvent mönster rytmisk.

Ventrikulär stillastående, även benämnda asystoli, är en frånvaro av ventrikulära komplex (heter QRS) mätt på ett elektrokardiogram (EKG), eller frånvaro av ventrikulär aktivitet (elektrisk-mekanisk dissociation). Elektriska-mekanisk dissociation är när det finns en inspelad EKG hjärtrytm (P-QRS-T-), men ingen effektiv hjärtminutvolym eller palpabel puls femorala (pulsen i artär i låret inre).

Ventrikulär stillastående kommer att leda till hjärtstillestånd och oåterkalleliga hjärnskador om den ventrikulära rytmen inte återställs inom 3-4 minuter. Detta tillstånd kan bero på allvarliga sinoatriellt block eller gripande (stopp av sinusknutan, eller pacemaker), eller tredje gradens atrioventrikulärt (AV) blockera (vilket orsakar också blockering av hjärtats slag) utan junktional eller ventrikulär fly rytm (en junktional eller fly rytm skulle fortsätta i takt med hjärtat, rädda djur från hjärtstillestånd.)

Symtom och typer

Allvarlig systemisk sjukdom eller hjärtsjukdom hos många patienter
Andra hjärtarytmier i vissa
Synkope (svimning)
Hjärtstillestånd (hjärtat stannar tillfälligt)
Collapse
Plötslig död

Orsaker

En komplett AV-block med frånvaro av ventrikulär eller junktional flykt rytm
Svår sinusarrest eller block
Hyperkalemi
Varje allvarlig systemisk sjukdom eller hjärtsjukdom predisponerar
Enligt aktiva binjurarna orsakar höga kaliumnivåer i blodet predisponerar
Spruckna urinblåsan eller urinvägarna blockering orsakar höga kaliumnivåer i blodet

Diagnos

När den första akuta har lyckats, din veterinär kommer att behöva en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha lett till detta tillstånd. Din läkare kan då utföra en fullständig fysisk undersökning på din hund. Inledningsvis, bara en elektrolyt panel kan tas för att avgöra om din hund har hög serumkalium, ett tillstånd som är känt för att leda till ventrikulär stillastående. Detta kommer att följas av standardiserade laboratorietester, inklusive en biokemisk profil, en komplett blodstatus och en urinanalys. Systemisk sjukdom som underliggande orsak till hjärtsjukdomar måste uteslutas. Ytterligare diagnostik kommer att innehålla en EKG (EKG, eller EKG) inspelning, som kan användas för att undersöka de elektriska strömmarna i hjärtat muskler, och kan upptäcka eventuella avvikelser i hjärtats elektriska ledningsförmåga (som ligger till grund hjärtats förmåga att dra ihop / slå).

Behandling

Detta är en nödsituation som kräver aggressiv behandling. Din veterinär kommer att utföra hjärt-lungräddning för att börja din hunds hjärtslag och vill vara säker på att din hund hjärtfrekvens är stark och konsekvent innan du går vidare. Eventuella behandlingsbara problem, såsom hypotermi, hyperkalemi, eller syra-bas störningar kommer att behandlas.

Om primär hjärtsjukdom misstänks, ett ekokardiogram (ECHO), ett ultraljudsdiagnos verktyg, kan användas för att visuellt övervaka hjärtats förmåga att pumpa blod, mönstret av blodflöde, och söka vävnadsskada. Lungröntgen kommer också att tas för att leta efter eventuella avvikelser i bröstkorg (bröst) struktur. Patienten bör noga och ofta övervakas med en EKG.