Hunden hälsa


Vitamin D-förgiftning hos hundar

Vitamin D-toxicitet hos hundar

Vitamin D är ett fettlösligt vitamin (dvs, lagras i fettvävnaden i kroppen och levern) som är avgörande för att reglera kalcium och fosfor balans i din hunds kropp. Det främjar också kvarhållandet av kalcium, på så sätt underlätta benbildning och nerv och muskel kontroll. När intas i orimliga nivåer, dock, D-vitamin kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Kemikalier som används för att döda gnagare är den vanligaste källan till D-vitamin förgiftning hos hundar, men överdriven användning av D-vitamin i kosten eller läkemedel som innehåller höga halter av vitamin D kan också leda till toxicitet. Hundar i alla åldrar är mottagliga, men unga hundar och valpar löper högre risk.

Symtom och typer

Symtom utvecklas vanligen inom 12-36 timmar efter intag av gnagare dödar ämnen. Men, tiden då symtomen blir lätt synliga kan variera beroende på källan till D-vitamin toxicitet. Sådana symptom kan inkludera:

Kräkningar
Svaghet
Depression
Aptitlöshet
Ökad törst (polydipsi)
Ökad urinering (polyuri)
Mörk tjärliknande avföring innehåller blod
Blodig kräkning
Viktminskning
Förstoppning
Kramper
Muskeltremor
Buksmärta
Överdriven dreglande

Orsaker

Oavsiktligt intag av gnagare-dödande kemikalier
Överdriven användning av vitamin D kosttillskott

Diagnos

Din veterinär kommer att ta detaljerad historik om din hunds diet och eventuella tillägg kan ta. Han eller hon kommer också att be om din hund har tillgång till gnagare dödande kemikalier hemma eller i din trädgård. En fullständig fysisk undersökning kommer sedan att genomföras, inklusive rutinmässiga laboratorietester såsom fullständig blodstatus, biokemi profil, elektrolyter, och urinanalys.

Om din hund lider av vitamin D toxicitet, biokemin profilen indikerar onormalt höga nivåer av kalcium och fosfor i blodet. Det kan också tyda onormalt låga nivåer av kalium i blodet tillsammans med en ansamling av kvävehaltiga restprodukter. I vissa hundar, biokemi profilen kan även indikera en onormalt hög nivå av leverenzymer och låga nivåer av protein (kallas albumin) i blodet. Den urinanalys, tiden, indikerar onormalt höga nivåer av proteiner och glukos i urinen.

Vissa patienter med vitamin D toxiciteten visar också olika blodproppar rubbningar, som blödning från olika ställen på kroppen på grund av överdriven förlust av blodplättar (celler som ansvarar för koagulering av blod).

Mer specifik provning omfattar att mäta nivåerna av vitamin D i blodet och en EKG (ekokardiogram) att utvärdera din hunds hjärta. Olika avvikelser, inklusive onormalt långsamma hjärtslag, kan hittas hos hundar som lider av vitamin D toxicitet.

Behandling

Vitamin D toxicitet är en nödsituation som kräver omedelbar behandling och sjukhusvistelse. I själva verket, den initiala 72 timmar är avgörande att rädda livet på din hund. Om föreningen innehållande toxiska mängder av vitamin D-intogs nyligen, din veterinär kommer att framkalla kräkning. Det finns också olika läkemedel som binder giftiga ämnen och förhindra ytterligare vitamin D absorption.

För att bibehålla god hydrering och korrekt elektrolytobalans, intravenös vätsketerapi kan utnyttjas. Dessutom, intravenösa vätskor är viktig för att främja utsöndring av kalcium via urinen.

I händelse av svår anemi, blodtransfusion kan krävas. Sekundära bakteriella infektioner är också ofta förknippad med D-vitamin toxicitet. I dessa fall, antibiotika förskrivs. Om kramper blir ett problem, din veterinär ordinerar mot beslag medicinering.

Förebyggande

Det bästa sättet att förhindra D-vitamin toxicitet hos hundar är att hålla gnagare döda agenter ur ditt husdjur räckvidd och kontakta din veterinär innan du ändrar ditt husdjur kost och / eller starta det på ett D-vitamintillskott regim.