Hunden hälsa


Vatten diabetes hos hundar

Diabetes insipidus hos hundar

Diabetes insipidus (EN) är en sällsynt sjukdom som drabbar vatten ämnesomsättning, hindrar kroppen från att bevara vatten och släppa för mycket av det. Detta tillstånd kännetecknas av ökad urinering, utspädd urin (så kallade fadd, eller tråkig urin), och ökad törst och dricka. Denna sjukdom är inte relaterad till diabetes mellitus (insulin diabetes).

Symtom och typer

Det finns två huvudtyper av DI som påverkar hundar: neurogen (eller central diabetes insipidus) och nefrogen diabetes insipidus. I neurogen DI, orsaken är på grund av brist på hormonet vasopressin, som reglerar kroppens lagring av vatten. Frisättningen av vasopressin produceras och regleras av hypotalamus (i hjärnan), så en dysfunktion i dess frisättning kan bero på en huvudskada, eller till en tumör i hjärnan. Vasopressin produceras i hypotalamus i den anslutna hypofysen, och därefter släpps ut i blodomloppet. En brist av vasopressin kan bero på ett fel i hypotalamus, eller ett fel i hypofysen. Ett stort antal fall är idiopatisk.

Nefrogen DI, tiden, kan orsakas av en brist av antidiuretiskt hormon (ADH), som fungerar för att stimulera de kapillära muskler och minska flödet av urin, effektivt bevara vatten för kroppens olika funktioner. Orsaken finns i njurarna och deras oförmåga att reagera på lämpligt sätt ADH, tillåter för mycket vatten från kroppen att fly in i urinen.

Detta är typiskt ett förvärvat tillstånd, och kan bero på amyloidos av njuren, cystor på njuren, eller en obalans av elektrolyter.

Andra vanliga symptom hos hundar med DI inkluderar:

Ökad urinering (polyuri)
Ökad dricka (polydipsi)
Minskad urinering med uttorkning
Housesoiling-enstaka
Dålig päls

Orsaker

Otillräcklig utsöndring av antidiuretiskt hormon ADH

Medfödd defekt
Okända orsaker
Trauma
Cancer

Nedsatt okänslighet för ADH

Medfödda
Sekundärt till läkemedel
Sekundärt till endokrina och metabola sjukdomar
Hyperadrenokorticism – överaktiv binjurar
Hypocalemia – låga kalciumnivåer i blodet
Pyometra – bakteriell infektion i livmodern
Hypercalemia – Ökade nivåer av kalcium i blodet
Sekundärt till njursjukdom eller infektion
Pyelonefrit – bakteriell infektion i njurar
Kronisk njursvikt
Pyometra – bakteriell infektion i livmodern

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en fullständig fysisk undersökning på din katt och ber er ett antal frågor för att bestämma dess hälsotillstånd och symtomen. Han eller hon kommer också beställa en profil blod kemisk, en komplett blodstatus, en urinanalys och en elektrolyt panel.

Plasma ADH nivåer, exempelvis, kan testas direkt för att skilja mellan neurogen, eller central diabetes insipidus, och nefrogen diabetes insipidus.

Magnetisk resonanstomografi (MRT) eller datortomografi (CT), tiden, är användbara för att lokalisera hypofystumörer och / eller njurstörningar. En modifierad vattenbrist test och / eller en ADH tillskott rättegång kan också göras för att övervaka förlust kroppsvätska.

Behandling

Din hund kommer att behöva läggas in på sjukhus, åtminstone initialt, för en modifierad vattenbrist testet. En ADH rättegång kan ofta utföras som ett öppenvården förfarandet. Om orsaken befinns vara neurogen DI, tillståndet kan behandlas med vasopressin injektioner. Prognosen beror på svårighetsgraden av huvudtrauma, eller i andra fall, på svårighetsgraden av njursjukdom.