Hunden hälsa


Vatten mögel infektion (pythiosis) hos hundar

Pythiosis hos hundar

Hör hemma till provinsen Oomycota, Pythium insidiosum är en parasitsjukdom spor som är kapabel av spontan rörelse (eller en rörlig zoospore) som kommer in i kroppen genom näsan / bihålor, matstrupen, eller genom huden. Infektion då vanligtvis stannar i hundens lungor, hjärna, bihålor, magtarmkanalen, eller hud.

Drabbade hundar kommer att ställa subkutan eller kutana massor, som utvecklas som skador på benen, svans, huvud, hals, perineum, och / eller insidan av låret.

Pythiosis är normalt tänkt som uppstår i sumpiga områden i sydöstra USA, och har därför fått smeknamnet "träsket cancer." Tecken på pythiosis vanligtvis visas på hösten eller tidigt vintermånaderna, och medan denna organism inte trivs vanligen i tropiska och subtropiska vatten, såsom dammar, våtmarker, och myrar, Det har visat sig förekomma så långt västerut som Central Valley i Kalifornien.

Tillståndet eller sjukdomen som beskrivs i denna medicinska artikel kan påverka både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur pythiosis påverkar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom och typer

Pythiosis av lungorna, hjärna, eller sinus kommer att manifesteras i katten som stuffiness, huvud smärta, feber, hosta, och svullnad i bihålorna. Infektion av kattens tarmkanalen leder till en kronisk sjukdom, vilket orsakar att vävnaden i magen och / eller tarmarna att bli allvarligt tjock. Andra symptom på gastrointestinal (SOLDAT-) pythiosis inkluderar:

Feber
Kräkningar
Diarré
Regurgitation
Långsiktig viktminskning
Abdominal massa
Buksmärta
Förstorade lymfkörtlar

Pythiosis av huden (eller kutan pythiosis) resulterar i utvecklingen av svällda, icke-läkande sår, och invasiva massor av såriga varfyllda knölar och dränerande trakt. Vävnadsdöd (nekros) följer, med den drabbade huden så småningom vända svart och slösa.

Orsaker

Denna infektion är orsakad av direkt kontakt med vatten som rymmer Pythium insidiosum, en vattenburen svamp parasit. Det är oftast sväljas eller inandas av hunden, och därifrån gör sin väg till djurets tarmkanal.

Diagnos

Din veterinär kommer att utföra en fullständig fysisk undersökning på din hund, med en kemisk blodbild, en komplett blodstatus, en urinanalys och en elektrolyt panel. Ett blodprov kommer att skickas för serologisk testning (via en enzymkopplad immunabsorberande analys, heter ELISA) till Pythium Laboratory vid Louisiana State University.

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och den senaste tidens aktiviteter, inklusive all exponering ditt husdjur kan ha haft till vatten under de senaste månaderna.

Abdominal röntgenbilder hos hundar med GI pythiosis kan visa en förstoppning, tarmväggen förtjockning, eller en buken massa. En ultraljudsbild av hundens mage tenderar att visa förtjockning av väggen i magsäcken eller tarmen. Förstorade lymfkörtlar kan också vara uppenbara, eftersom det är en indikation på en infektion.

Medan biopsi kan föreslå en diagnos av pythiosis, en positiv kultur kommer att behövas för en definitiv diagnos. Det finns också en immunohisto-kemiska fläck, som specifikt fäster till P. insidiosum hyfer i tunna sektioner av vävnad.

En annan metod för definitivt diagnostisera pythiosis är att testa vävnadsprover och odlade isolat med kapslade polymeraskedjereaktion, ett test av hundens deoxiribonukleinsyra (DNA).

Behandling

Ju tidigare du tar din katt till behandling efter de första tecknen visas, desto bättre prognos.

Alla hundar måste genomgå kirurgiskt avlägsnande av så mycket påverkad vävnad som möjligt. Den vävnad som återstår efter operationen kommer sedan behandlas med en laser (fotoablation) att döda eventuella svamp filament i den omgivande vävnaden. Förstorade lymfkörtlar i bukhålan bör biopsier (vävnad avlägsnas kirurgiskt för undersökning). Medicinsk behandling bör fortsätta i minst sex månader.

Alla hundar måste genomgå kirurgiskt avlägsnande av så mycket påverkad vävnad som möjligt. Den vävnad som återstår efter operationen kommer sedan behandlas med en laser (fotoablation) att döda eventuella svamp filament i den omgivande vävnaden. Förstorade lymfkörtlar i bukhålan bör biopsier (vävnad avlägsnas kirurgiskt för undersökning). Medicinsk behandling bör fortsätta i minst sex månader.