Hunden hälsa


Svampinfektion hos hundar

den candidiasis hos hundar

Candida är en typ av socker smälta jäst som ingår i den normala floran i ett djurs mun, näsa, öron, och gastrointestinala och genitala skrifter. Denna typ av jäst är opportunistisk och kommer ibland kolonisera eller invadera skadade vävnader av immuno-undertryckta djur. Candidiasis uppstår när det finns en överväxt av Candida i hundens kropp. Denna typ av svampinfektion kan drabba hundar i alla åldrar och ras, även om ITL har några predisponerande tillstånd. Infektionen kan äga rum i en specifik del av kroppen (lokal), eller det kan kolonisera hela kroppen (systemisk). Antingen åkomma kan orsaka extrema obehag till en hund.

Tillståndet eller sjukdomen som beskrivs i denna medicinska artikel kan påverka både hundar och katter. Om du vill veta mer om hur denna sjukdom drabbar katter, besök den här sidan i PetMD hälso-biblioteket.

Symtom

Hur symtomen på candidiasis manifest beror till stor del på var smittan sker. I fallet med en öroninfektion, ett vanligt symptom är konstant skakning och skrapa huvudet. Om Candida bosätter sig i munhålan, Det kommer vanligtvis att vara en onormal mängd dreglande. Om det handlar om urinblåsan, djuret kan uppleva inflammation i urinblåsan (cystit). Inflammation i områden med intravenös (IV) katetrar och rör gastronomi, feber, hudirritation, och öppna sår på huden (ulcerativa lesioner), är också vanliga tecken på candidainfektion.

Orsaker

De orsaker och riskfaktorer för candidiasis är många. Hundar som har hud som har traumatiserats, skadas av brännskador, eller som har döende och inflammerad vävnad (nekrotiserande dermatit) bära en ökad risk att förvärva tillstånd. Detsamma kan sägas om hundar som har neutropeni, en viral (parvovirus) infektion. Några av de villkor som kan öppna dörren till Candida svampen är diabetes, urinretention orsakad av förträngning av urinledaren rören (typiskt efter en urethrostomy, en artificiell öppning i urinröret för att tillåta urin att passera). Hundar med kvarliggande katetrar är också högre risk att smittas av candidiasis.

Diagnos

Det diagnostiska förfarandet för candidainfektion kan utföras på ett antal olika sätt. Vid lesioner, en biopsi för att bekräfta eller avfärda sjuk vävnad sker. Denna biopsi kommer att avgöra huruvida jäst organismer trängt de drabbade vävnaderna. Ett urinprov kommer också att tas. Närvaron av Candida kolonier och en samtidig bakteriell infektion i urinvägarna kommer att peka på candidiasis. Urinen Analysen kommer också att visa jäst former, eller klumpar, av mycelie element. En kompress tas från örat och detta odlas för närvaro av Candida. Hos hundar som har feber, spetsar katetrar odlas för både bakterier och svampar. Infekterade vävnader innehåller normalt en vit, ostliknande härdar. I inflammerade vävnader, tester kommer att hitta ett stort antal jästorganismer i händelse av candidiasis.

Behandling

Behandling för candidiasis innebär kraftigt förbättra och stärka immunförsvaret. I fallet med diabetes, Det finns också ett akut behov av att reglera tillståndet har komplikationer och kontroll hyperadrenokorticism. Om hunden har några kvarliggande katetrar, dessa måste avlägsnas. Mediciner som vanligen används för att behandla candidiasis appliceras på huden eller på annat sätt påverkat område.

Ledning

Efter symptom på candidiasis har avtagit, behandlingen bör helst fortsätta i två veckor. Sedan, en kultur av de infekterade områden måste göras om för att avgöra om djuret har härdat. Eftersom candidiasis är ofta orsakas av en underliggande sjukdom såsom diabetes, Det är av yttersta vikt att sådana sjukdomar kontrolleras.

Förebyggande

Det finns för närvarande inga kända förebyggande åtgärder.