Hunden hälsa


Gul hud (gulsot) hos hundar

ikterus hos hundar

Termen ikterus (eller gulsot) betecknar en gul missfärgning av slemhinnor i tandköttet, näsborrar, könsorgan, och andra områden på grund av en hög koncentration av bilirubin, en normal gallpigment bildas som ett resultat av en uppdelning av hemoglobin som finns i röda blodkroppar.

Om det finns en ökad frekvens av röda blodkroppar uppdelning, såsom sker i vissa sjukdomar, onormalt höga nivåer av bilirubin kommer att bilda. Dessa höga nivåer av bilirubin kan inte utsöndras i normal takt, och sålunda, ackumuleras i vävnader. Bilirubinnivåer kan också öka under förhållanden där normala utsöndring av bilirubin försvåras på grund av någon sjukdom (kolestas), där galla inte kan strömma från levern till tolvfingertarmen (första sektion av tarmen) grund av ett mekaniskt hinder eller neoplasi.

Högre koncentrationer av bilirubin är giftiga och kan orsaka missfärgning av huden (dvs, gulsot), lever och njure skada, och kan också påverka hjärnvävnad. Alla hundraser kan påverkas.

Symtom och typer

Kräkningar
Diarré
Letargi
Feber
Buksmärta
Aptitlöshet (anorexi)
Blekhet
Gulaktig missfärgning av huden
Förändring i färg av urin och avföring (orangefärgad)
Ökad frekvens (polyuri) och urinvolym
Ökad törst (polydipsi) och förbrukning av vatten
Mental förvirring i avancerade fall
Viktminskning
Blödning (speciellt hos hundar med avancerad leversjukdom)

Orsaker

Sjukdomar, toxiner, läkemedel leder till ökad destruktion av röda blodkroppar
Inkompatibel blodtransfusion
Systemiska infektioner som försämrar bearbetning av bilirubin i levern
Insamling av stor mängd blod inuti kroppskaviteten
Inflammation i levern (hepatit)
Tumörer
Cirros
Omfattande skador på levervävnad (t.ex., grund toxiner)
Hinder i utsöndring av bilirubin vederbörlig inflammation i bukspottkörteln, förekomst av tumör, stenar, eller parasiter.

Diagnos

Din hunds veterinär kommer att ta en detaljerad historik från dig och utföra en fullständig fysisk undersökning på din katt. Rutinmässiga laboratorietester, inklusive: fullständig blodstatus, biokemi profil och urinanalys kommer att genomföras. Dessa tester kommer att avslöja mycket värdefull information för den första diagnosen. Fullständig blodstatus test kan avslöja förändringar i RBC strukturer, förändringar avseende underliggande infektioner såsom svår blodbrist, blodparasiter, och onormalt låga nivåer av blodplättar (celler som ansvarar för blodkoagulation). Biokemin profil, tiden, kan avslöja onormalt höga nivåer av leverenzymer avseende leverskada. Och urinanalys visar onormalt höga nivåer av bilirubin i urin.

Det finns mer specifika tester som finns tillgängliga för ytterligare diagnos, inklusive bakomliggande orsaker. Radiografiska studier kommer att bidra till fastställande av struktur och storlek i levern, som är den centrala organ betydelse i denna sjukdom. Dessa röntgenstrålar finner ofta lever förstoras, avslöja förekomsten av en massa eller tumör, utvidgningen av mjälte i vissa fall, och främmande föremål. Bröstkorg röntgenstrålar kan avslöja metastas om en tumör är orsaken. Ultraljud kommer också utföras, gör din veterinär för att utvärdera lever struktur i detalj, hjälpa till att skilja leversjukdom från ett hinder för gallvägar, liksom differentiera en tumör från en mekanisk obstruktion.

Dessutom, Veterinären kan besluta att ta ett prov av levervävnad med hjälp av ultraljud för en mer detaljerad utvärdering. Levervävnad prover kan tas genom en nål eller under operation, vilket kan utföras för bekräftelse av diagnosen och behandling.

Behandling

Behandlingen beror till stor del på den bakomliggande orsaken och är mycket individualiserad. Hundar med allvarlig eller avancerad sjukdom kan behöva läggas in på sjukhus för initial intensivvård och behandling. En näringsriktig kost ges enligt dagliga energibehov och sjukdomsstatus. Vitamintillskott rekommenderas också hos drabbade patienter. Vissa fall kan kräva operation, såsom de med obstruktion av gallgången, och en blodtransfusion kan krävas om grav anemi är närvarande.

Ledning

Prognos av denna sjukdom beror till stor del på den bakomliggande orsaken och behandling som erbjuds. Men, rätt kost, tid administrering av läkemedel, fullständig vila, och regelbunden övervakning kommer att hjälpa din hund under hela läkningsprocessen.

Ger inga mediciner eller ändra doseringen utan uttryckligt godkännande från din hunds veterinär, särskilt smärtstillande, som kan visa sig vara toxiska för levern i detta tillstånd. Eftersom levern är den centrala organ för metabolism, toxicitet kan uppstå vid nedsatt leverfunktion.

Hundar med leversvikt behöver en extremt hög nivå av vård i hemmet på grund av den inneboende instabiliteten i detta tillstånd. Dessa djur kan blöda när som helst. Om du ser ditt husdjur blödning, omedelbart kontakta din veterinär för hjälp. Dessutom, meddela din veterinär hundens avföring eller urin ändrar färg.