Hunden hälsa


Onormal passage mellan artär och ven hos hundar

Arteriovenös fistel hos hundar

En arteriovenös fistel är en onormal, låg resistans mellan en artär och en ven. Om tillräckligt stora, fisteln kan orsaka en betydande del av den totala hjärtminutvolymen att kringgå kapillärbädden, gör det så att vävnaderna får liten eller ingen syre. Hjärtat, i sin tur, försöker att kompensera för bristen på syre genom att pumpa blod ut till kroppen i en snabbare takt, vilket kan leda "hög effekt" hjärtsvikt.

Placeringen av arteriovenösa fistlar varierar; rapporterade områdena innefattar huvudet, hals, öra, tunga, lemmar, flanken, ryggmärg, storhjärnan (del av hjärnan), lunga, lever, hålvenen (större ven som leder tillbaka till hjärtat), och mag-tarmkanalen.

Symtom och typer

Symptom i samband med en arteriovenös fistel kommer slutligen att bero på storleken och placeringen av fisteln. Vanligtvis, Det finns en varm, icke-smärtsam lesion vid platsen för fisteln. Om lesionen är på en lem, hunden kan visa:

Svullnad där du kan röra extremiteten och en fingertopp intryck kvar i huden (pitting ödem)
Hälta
Ulceration
Strejkbryteri
Kallbrand (Mjukpapper dör och blir grön)

Tecken på hjärtsvikt, som ofta är förknippad med denna typ av fistel, omfatta:

Hosta
Andningssvårigheter (dyspné)
Ökad hjärtfrekvens (takypné)
Motion intolerans

Om arteriovenös fistel orsakar organsvikt, din hund kan visa:

Dilatation av buken (lever)
Kramper (hjärna)
Svaghet eller förlamning (ryggmärg)

Orsaker

Hundar är sällan föds med arteriovenösa fistlar. Vanligtvis, de förvärvar fisteln grund av traumatisk skada på blodkärl, kirurgi komplikationer, tumör(s), eller problem som uppstår ritning blod eller injektioner runt blodkärlen (t.ex., barbiturater)

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, inklusive uppkomsten och arten av symptomen, till veterinären. Han eller hon kommer då utföra en fullständig fysisk undersökning samt en biokemi profil, urinanalys, fullständig blodstatus, och elektrolyt panelen för att identifiera komplikationer i samband med en arteriovenös fistel. Biokemiska avvikelser, exempelvis, kan tyda lever, njur-eller annan organdysfunktion.

Eftersom arteriovenösa fistlar påtagligt påverka hundens blodflöde, bröstkorg röntgen kan visa förstoring av hjärtat och tecken på över-cirkulation till lungorna. Dessutom, en Doppler ultraljud kan visa hög hastighet, turbulent flöde inuti lesionen.

För att hitta arteriovenös fistel, din veterinär kan använda ett ekokardiogram på hunden. Och för att beskriva skadan, som kan vara nödvändiga för definitiv diagnos och är mycket önskvärt för presurgical utvärdering, Veterinären kan använda selektiv angiografi.

Behandling

Hundar med kliniska tecken måste genomgå en operation för att dela och ta bort onormala förbindelser mellan blodkärl. Men, kirurgi kan vara svårt och arbetskrävande och kan kräva blodtransfusioner. Medan ofta framgångsrika, den arteriovenös fistel kan återkomma även efter kirurgi. Vissa hundar kan även kräva amputation av den drabbade bihang.

En nyare behandlingsalternativ kallas Transcatheter embolisering innebär att man använder en kateter för att blockera blodkärl. Denna metod är speciellt fördelaktig eftersom den är relativt icke-invasiv och tillhandahåller åtkomst till avlägsna lesioner via blodkärl.