Hunden hälsa


Anemi på grund av deformerade röda blodkroppar hos hundar

Anemi, metabolisk (anemier med spiculated röda blodkroppar) hos hundar

Metabolisk anemi hos hundar uppstår som ett resultat av någon underliggande sjukdom relaterad till njurarna, lever, eller mjälte genom vilken formen av röda blodkroppar (RBC) ändras. Normalt, röda blodkroppar (RBC) i hundar är av bikonkav skivformig form, men i metabolisk anemi, denna form går förlorad och de blir onormalt långsträckt och trubbig, med fingerliknande utsprång som kallas nålar kommer ut ur ytan av RBC. Dessa avvikelser gör RBC icke-funktionella, och lämnas obehandlade, kan leda till anemi hos drabbade hundar.

Symtom och typer

Det finns inga specifika symptom relaterade till metabola anemi hos hundar. Men, de symptom som hör till sjukdom av njure, lever, eller mjälte ansvarar för metabolisk anemi kan vara närvarande.

Orsaker

Varje sjukdom av njure, lever, eller mjälte
Hemangiosarkom (elakartad cancer) av levern är ofta ses som en vanlig orsak

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa och symtomdebut Din veterinär kommer att utföra en grundlig fysisk undersökning på din hund, inklusive laboratorietester. Ett fullständigt hematologiskt profil, biokemi profil, blodstatus och urinanalys utförs. Resultaten av alla dessa tester kommer att ge värdefull information för diagnos av denna sjukdom. Dessa tester kommer också att ge viktiga ledtrådar för att diagnostisera den bakomliggande sjukdomen i njuren, lever, eller mjälte, som kan vara ansvarig för den metaboliska anemi. Röntgen och ultraljud kommer att utöka din veterinär förmåga att utvärdera levern, njure, och mjälte strukturer.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling för metabola anemi. När den underliggande sjukdomen har diagnostiserats, din veterinär kommer att börja lämplig behandling. Behandla den underliggande sjukdomen oftast löser abnormitet.