Hunden hälsa


Onormal urin utflöde på grund av urinblåsan dysfunktion hos hundar

Vesicourachal diverticula hos hundar

Vesicourachal diverticula är medfött tillstånd där urachus — embryologiska kanal eller rör ansluter moderkakan med urinblåsan av fostret — misslyckas att stänga. Detta försämrar djurets normala urin utflöde och gör den känslig för urinvägsinfektioner. Om det inte behandlas på rätt sätt, tillståndet kan kvarstå på obestämd tid.

Symtom och typer

Blod i urinen (hematuri)
Svårt urinering (dysuri)
Ökad frekvens av urinering (pollakiuri)

Orsaker

Ofta, vesicouracahal deiverticula förekommer i livmodern eller under födelseprocess. Men, Det finns även en förvärvad form av tillståndet, vilket resulterar från sjukdomar som sätter onödig press på blåsan (t.ex., bakteriella urinvägsinfektioner, uroliths, eller urinrör pluggar). Det finns ingen ras eller ålder anlag för vesicouracahal deiverticula.

Diagnos

Du kommer att behöva ge en grundlig historia av din hunds hälsa, inklusive uppkomsten och arten av symptomen. Veterinären kommer då göra en fullständig fysisk undersökning, liksom en biokemi profil, urinanalys, och fullständig blodstatus (CBC) — vars resultat hjälpa till att identifiera den underliggande orsaken till tillståndet och den nuvarande samtidiga sjukdomar.

Det bästa verktyget för att bekräfta diagnosen, dock, är röntgen av urinröret och blåsan vid användning kontrastmedium.

Behandling

Behandlingen kommer i slutändan att bero på den underliggande orsaken till vesicourachal diverticula. Hundar som inte svarar på konventionell behandling kan kräva kirurgi för att korrigera felet.

Ledning

Du måste besöka veterinären för regelbundna uppföljande prov, där han eller hon kommer att ta urinprov för att utvärdera statusen för infektion. Vissa djur kräver långvarig antibiotikabehandling mot urinvägsinfektioner. Men, övergripande prognos hos hundar med vesicourachal diverticula är bra efter behandling.