Hunden hälsa


Den akut respiratoriskt distressyndrom (ARDS) hos hundar

Chocklunga hos hundar

Akut andnödssyndrom (ARDS) avser ett tillstånd av plötslig andningssvikt beroende på vätskeansamling och svår inflammation i lungorna. ARDS är ett livshotande problem, med nuvarande dödligheten hos hundar vid nästan 100 procent. Detta villkor är också medicinskt kallas chock lunga, eftersom det sker efter en händelse som leder till ett tillstånd av chock, såsom traumatisk skada. Som exemplifieras av ett syndrom, ARDS är ett tecken på en underliggande sjukdom, vanligtvis en skadlig händelse som har gjort blod, vätska och vävnad att passera över barriären och in i alveolerna, luftcellerna i lungorna, vilket får dem att kollapsa. När alveolerna har äventyrats på detta sätt, andningen blir ansträngd, och så småningom omöjligt om de inte behandlas med hast.

Hos människor verkar det finnas en genetisk faktor för utvecklingen av ARDS, men denna faktor har ännu inte undersökts hos hundar.

Symtom och typer

Akut andnödssyndrom kan förekomma i ett antal tillstånd och med varierande symptom, beroende på den bakomliggande orsaken. Följande är några allmänna symtom ses med ARDS:

Extrema ansträngningar att andas
Hosta
Utsläpp från näsborrar
Feber
Cyanos (blå missfärgning av huden)
Andra tecken som rör underliggande sjukdom

Orsaker

Följande är några av de viktigaste orsakerna till ARDS hos hundar:

Lunginflammation
Inandning av rök och giftiga gaser
Nära att drunkna
Brännskador
Aspiration av maginnehåll
Allvarliga infektioner i lungorna eller blodomloppet
Lungskada på grund av trauma
Andra allvarlig sjukdom

Diagnos

Akut andnödssyndrom är en medicinsk nödsituation som kräver omedelbar uppmärksamhet. Din veterinär kommer att utvärdera din hunds kondition och börja akutvård på en gång. Du måste ge din veterinär en grundlig historia av din hunds hälsa, symtomdebut, och eventuella incidenter som kan ha föregått detta villkor, såsom trauma någon del av kroppen, eller inandning av gaser, rök, eller fasta material. Tillsammans med den akuta behandlingen din veterinär kommer att arbeta för att hitta den bakomliggande orsaken till den plötsliga lungsvikt. Olika laboratorietester paneler kommer att beställas, inklusive blodprover, serum biokemiska tester, urinprov och blodgasanalys. Blodgasanalys är en av de viktigaste diagnostiska metoder som används inom veterinärmedicinsk praxis för diagnos av ARDS. Din veterinär kommer också beställa lungröntgen och ekokardiografi, för att visuellt undersöka och utvärdera hur förmåga lungor och hjärta.

Behandling

Hundar som lider av detta syndrom behöver akutvård i en intensivvårdsavdelning. Tillsammans med akutsjukvård, den bakomliggande orsaken skall fastställas och behandlas för att förhindra ytterligare komplikationer eller dödsfall. Trots den senaste tidens framsteg, ARDS är en av de svåraste och mest utmanande problem att behandla i veterinärmedicinsk praxis.

Extra syrgas terapi startas omedelbart för att minimera andnöd. Om din hund inte svarar väl mot syrgasbehandling och fortsätter att ha svåra andningsproblem, det kan finnas mer framgång med fläkt som stöds andning. Läkemedel för behandling av ARDS innefattar antibiotika, smärtstillande, vätskebehandling, och kortikosteroider för att minska inflammation och svullnad. Frekventa avläsningar av temperatur, puls, andningsfrekvens, och blodtrycket kommer att bli nödvändigt för att följa din hunds framsteg i det inledande skedet av behandlingen. Om din hund har placerats på ventilatorstöd det kan också kräva regelbundna sjukgymnastik sessioner och ofta förändringar i kroppen läge för att förhindra komplikationer i samband med ventilatorstöd. Hundar drabbade av ARDS hålls i strikt bur förlossning förrän de har återhämtat sig helt.